Varovné signály v predškolskom veku

Veľa rodičov si myslí,že ak má dieťa pred nástupom do školy isté limity, po zabehnutí sa do školského režimu všetko doženie a nebude mať žiadne problémy.Nemusí to tak byť vždy.V predškolskom období ,môže byť prvým signálom ak dieťa:

  • má ťažkosti v orientácii v priestore ,kedy sa neorientuje ,čo je nad,pod,vedľa,pri
  • ak dieťa nerozlišuje obrázky,nevníma detaily
  • v oblasti komunikácie si rodič môže všimnúť ak má dieťa pomalšie tempo vybavovania si pojmov mien a názvov
  • môžu nepresne rozlišovať slová v hovorenej reči ,čo vedie k nepresnostiam pri konverzácii
  • iným signálom ,ktorý môže poukazovať na ťažkosti s pozornosťou je či sa dieťa dokáže primerane sústrediť a koncentrovať na činnosť
  • ak má problémy so zapamätávaním ,nevie si pohotovo vybaviť ,kde si odložilo svoju obľúbenú hračku ,veci a pod.
  • ak je dieťa pohybovo ťažkopádne, má problémy so zapínaním gombíkov,pri ovládaní malých tlačidiel,pri navliekaní malých predmetov ako sú korálky ,gombíky a pod.