Demografia

Štatistické údaje k 31.12.2015:

počet obyvateľov: 666 (z toho muži: 332, ženy: 334)

Vekové rozdelenie:

do 6 rokov: 64
od 6 do 18 rokov: 74
od 18 do 30 rokov: 88
od 30 do 40 rokov: 112
od 40 do 50 rokov: 95
od 50 do 60 rokov: 71
nad 60 rokov: 162

V obci je veľmi vyrovnaná demografická situácia, predproduktívna a produktívna populácia sú pomerne vyrovnané.

Národnostne je obec zastúpená obyvateľmi slovenskej, českej a maďarskej národnosti.

Vývoj obyvateľstva v obci v období 1981 – 2010

Rok 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Počet obyvateľov - 735 718 715 694 689 660 675 655 643
Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Počet obyvateľov 624 608 607 604 591 597 594 588 592 605
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvateľov 601 611 606 605 604 614 605 627 624 640
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvateľov 650 650 664 670 666 - - - - -