Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
20. 04. 2021 Studňa sa tajne s ďažďom zhovára
27. 03. 2021

Vážení občania,

v obecnom parku začíname s realizáciou projektu „Revitalizácia verejnej zelene“. V parku budeme realizovať výsadbu stromov, pre ktoré budeme bagrom kopať kubíkové jamy. Ďalej sa bude realizovať príprava pre výsadbu kríkov a kvetinových záhonov, príprava pre výsadbu kvetinového kruhu tiež pre vytvorenie plôch pre lavičky a iné parkové prvky.

Týmto Vás chceme požiadať o zhovievavosť a opatrnosť. Bager v parku a jeho okolí, nákladné autá a strojová technika nie sú bezpečným miestom pre ľudí, zvlášť deti. Veríme, že počasie, dodávky materiálu a dosť pracovitých rúk nám umožní tieto práce realizovať v čo najkratšom čase, aby ste nový park mohli čo najskôr užívať. Chceme Vás požiadať, aby ste sa od 26.03. v parku a jeho bezprostrednom okolí nezdržiavali.

Projekt je financovaný z účelovo viazaných FP určených na náhradnú výsadbu.

15. 03. 2021 Národný projekt - Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám...
02. 02. 2021 Obmedzenie úradných hodín
27. 01. 2021 Kam sa dostanete bez nagatívneho testu

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a úradov

Kto potebuje negatívny test
zobraziť viac

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
22. 04. 2021

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení a návrh strategického
dokumentu

„ Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín“

Viac informácií...

14. 04. 2021 Verejná vyhláška: "Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota
02. 04. 2021 Záverečný účet Obce Veľké Bierovce za rok 2020
25. 03. 2021 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
05. 05. 2020 Územný plán obce Veľké Bierovce - zadanie
zobraziť viac

Posledné galérie

52. ročník šachového turnaj

52. ročník šachového turnaj

Dňa 7. septembra sa v našej obci konal 52. ročník šachového turnaja pre deti, mládež a dospelých...

zobraziť galériu