Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
09. 06. 2020 Úradné hodiny
04. 06. 2020 Ochrana úrody pred požiarmi 2020
26. 05. 2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
03. 04. 2020 Podvody na senioroch Covid-19
03. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky hľadá dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
  • Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)
  • Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

  • Potrebné ochranné pracovné prostriedky
  • Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

Prípadných záujemcov prosíme, aby kontaktovali Obecný úrad 0911 362680

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

31. 03. 2020 Úradné hodiny pre verejnosť počas mimoriadnej situácie až do odvolania
26. 03. 2020 Vážení občania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 boli na území Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov, s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu č. 158.
23. 03. 2020

Potraviny PETER ŠULEK: Občania, ktorí si nemôžu nakúpiť tovar v predajni, môžu si podať objednávku na nákup tovaru telefonicky v čase  od 6,00 hod do 10,00 hod a poobede od 14,30 hod. do 17,00 hod. na telefónne číslo  032  64 969 01. Treba uviesť meno, číslo domu, prípadne telefónne číslo a tovar im bude doručený domov.

zobraziť viac

Posledné galérie

52. ročník šachového turnaj

52. ročník šachového turnaj

Dňa 7. septembra sa v našej obci konal 52. ročník šachového turnaja pre deti, mládež a dospelých...

zobraziť galériu