Oznamy

 • 18. 6. 2024

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 22.07.2024 prerušená z dôvodu prázdnin. Opätovne MŠ otvoríme dňa 02.09.2024.

 • 30. 4. 2024

  Zápis detí do MŠ sa uskutoční 27.5.2024 od 8,00 – 12,00 hod. v materskej škole Veľké Bierovce

 • 26. 1. 2024

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 22.12.2023 o 15:00 hod. prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 07.01.2024. Opätovne MŠ otvoríme dňa 08.01.2024.

 • 25. 1. 2024

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 22.12.2023 o 15:00 hod. prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 07.01.2024. Opätovne MŠ otvoríme dňa 08.01.2024.

 • 4. 12. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 22.12.2023 o 15:00 hod. prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 07.01.2024. Opätovne MŠ otvoríme dňa 08.01.2024.

 • 11. 9. 2023

  Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach bude od 12.09.2023 do odvolania otvorená v čase od 06:30 do 12:00 hod. z dôvodu obmedzenia prevádzky ŠJ.

  Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach upravuje čas prevádzky MŠ vo Veľkých Bierovciach nasledovne...

 • 8. 9. 2023

  Obec Veľké Bierovce, oznamuje zákonným zástupcom detí, že dňa 19. septembra 2023 ( utorok ) o 16:00 hod. bude rodičovské združenie v kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach.

 • 28. 8. 2023

  Milé deti, milí rodičia, v našej materskej škole Vás očakávame už v pondelok, 4.9.2023.

 • 21. 8. 2023

  Čo si mám priniesť do MŠ

 • 14. 8. 2023

  Trieda Lienky Trieda Mravčekovaia

 • 14. 7. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude od 17.07.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 04.09.2023.

 • 12. 6. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 14.06.2023 zatvorená. Opätovne MŠ otvoríme dňa 15.06.2023.

 • 9. 6. 2023

  Pozvánka na rozlúčkovú besiedku predškolákov - 28.6. /streda/ 2023, popoludní o 15,00 hod.

 • 2. 6. 2023

  Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli so zabezpečením občerstvenia pri príležitosti Dňa detí.

 • 23. 5. 2023

  MDD VO ŠTVRTOK 1.6. 2023 v našej materskej škole /počas pobytu detí v MŠ v dopoludňajších hodinách A pozvaná je aj víla Olívia a pirát Dodo. STE SRDEčNE VÍTANÍ!

 • 9. 5. 2023

  ZÁPIS DETÍ DO MŠ: 16.5 - 18.5. 2023

  Podmienky prijatia do MŠ

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie/povinné predprimárne vzdelávanie

 • 3. 4. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude otvorená do 06.04. 2023 vrátane. Opätovne MŠ otvoríme dňa 12.04.2023.

 • 23. 2. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude počas jarných prázdnin od 27.02. do 03.03.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 06.03.2023. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.

 • 15. 2. 2023

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 16.02. a17.02.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 20.02.2023.

 • 16. 12. 2022

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 22.12.2022 o 12:00 hod. prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 08.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 09.01.2022.

 • 14. 9. 2022

   

  Školský rok 2022/23

  Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím  ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 

  Citované z dokumentu Zelená otvoreným školám: "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac  po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča."

  Nové tlačivo pre rodičov   platné od 5 . 9. 2022  na vytlačenie:

   

 • 21. 7. 2022

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude od 25.07.2022 zatvorená Opätovne MŠ otvoríme dňa 05.09.2022. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU - 032 649 63 30.

 • 6. 7. 2022

   

  Pri nástupe do materskej školy každé dieťa potrebuje

  Požiadavky na dieťa pred vstupom do MŠ:

  1. Dieťa má byť bez plienok .
  2. Zvládnuť aspoň čiastočne samostatne sa obliecť.
  3. Samostatne jesť aspoň lyžicou , piť z pohára a vydržať pri stolovaní.
  4. Pozdraviť, odzdraviť , poprosiť a poďakovať . Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto štyri čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
  5. Poznať svoje meno.
  6. Zvládnuť základnú hygienu - umyť si ruky mydlom ,utrieť
  7. sa , vyčistiť si nos .
  8. Byť schopné aspoň na chvíľu sa odpútať od rodičov. Samozrejme , nečakajte že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke . To je normálna reakcia , ktorá sa dá zvládnuť . Ak by to však pretrvávalo dlhšie ( viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať , či skúsiť dieťa odpútať ( napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec ).
  9. Dieťa by pred vstupom do materskej školy malo poznať svoje veci .
  10. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná ,veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda .
  11. Vedieť si po sebe upratať hračky .

  Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

  • prezuvky ( podpísané , nie šľapky )
  • náhradné oblečenie do skrinky ,hlavne pre najmenšie deti
  • podpísané pyžamo
  • pre dievčatá podpísaný hrebeň / kefa na vlasy
  • podpísaný plastový pohár na pitný režim
  • obľúbenú hračku ,ktorá pomôže deťom pri začiatočnej adaptácii
  • oblečenie do sychravého počasia - gumáky, pršiplášť
  • prefotený preukaz poistenca


  Všetky veci je potrebné označiť menom !!!

  Všetky potrebné tlačivá hlavne nové deti dostanú rodičia v prvý deň nástupu .

   

 • 5. 4. 2022

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 19.04.2022 zatvorená. Opätovne MŠ otvoríme dňa 20.04.2022. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.


  Veľkonočný pozdrav

 • 9. 2. 2022

   

  Nové tlačivo pre rodičov platné od 4.2.2022

   

 • 9. 2. 2022

   

  AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19. Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia: 

  • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
  • ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia. 

  Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

  1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
  2. kompletne očkovaná alebo
  3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

  Prečítajte si viac v aktualizovanom Školskom semafore:

   

 • 1. 2. 2022

   

  Praktické manuály - starostlivosť o deti, izolácia a karanténa

  Nakoľko COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším deťom,rodičia tak často nevedia ako postupovať keď ich dieťa ochorelo,nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská  spoločnosť primárnej pediatrickej spoločnosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom  pomôžu.

  Od minulého týždňa platí nová vyhláška  ÚVZ SR, ktorá upravuje  podmienky izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov.

  V prílohe nájdete:

  1. manuály na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa (vypracované Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti )

  2. manuál k domácej izolácii pozitívnych, karanténe úzkych kontaktov a postupne po pozitívnom teste ( vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva SR ) 

  Tieto prílohy nájdete aj na obecnom webe v časti: Pokyny pre občanov v prípade ohrození

   

 • 26. 1. 2022

  Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby sledovali a naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia súviasiace s ochorením COVID 19!!!

  Dňa 15.2.2022 v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL. Pre deti budú pripravené rôzne zábavné súťaže a diskotéka . Pripravte deťom masky.
  Tešia sa na Vás pani učiteľky.

  Karneval

 • 26. 1. 2022

   

  AKTUÁLNE OZNAMY RODIČOM

   

 • 3. 1. 2022

   

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás,  aby ste pri nástupe dieťaťa do MŠ  dňa 10.1.2022 odovzdali p. učiteľkám vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti . Tlačivo bolo aktualizované na stránke MŠ dňa 29.11.2021 kde si ho môžete vytlačiť. Pri vstupe do budovy Vám dieťa preberie učiteľka MŠ. Prosíme Vás o dodržiavanie stanovených časov,  aby nedochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho množstva  osôb pred budovou MŠ.

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

  Veríme, že v tejto zložitej situácii si budeme nápomocní a obmedzíme šíreniu nákazy .

  Ďakujeme Vám za ústretovosť.

   

 • 20. 12. 2021

  Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 23.12.2021 prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 09.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 10.01.2022 od 6:30 hod.

 • 29. 11. 2021

   

  Užitočné info pre zákonných zástupcov

   

 • 29. 11. 2021

  Dôležitý oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy  a  školského zariadenia

  PLATNÉ OD 29.11.2021

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

  26.11.2021 Aktualizovaný školský semafor

  Radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú verziu nájdete TU: manuál.pdf

  Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) rodič podpisuje nové tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa".

  Nové tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

 • 26. 10. 2021

  Zmena v ospravedlnení dieťaťa


  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takt
  o:

  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. a) sa predlžuje

  z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

  b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

   

  Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

  Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa,

  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až,

  ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

  Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

 • 22. 9. 2021

  Zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré sú riadne zapísané na školskú dochádzku v šk. roku 2021/2022, aby školné v zmysle platného VZN obce uhradili na účet IBAN SK88 0200 0000 0034 9726 2359 v sume =14,93€ mesačne a to vždy do 10. dňa v mesiaci. V prípade TP (trvalého príkazu) nastavte platby do 07/2022. Na deti, ktoré dovŕšili 5 rokov života do 31.08.2021 sa tento poplatok nevzťahuje.