Oznamy

11. 9. 2023 Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach bude od 12.09.2023 do odvolania otvorená v čase od 06:30 do 12:00 hod. z dôvodu obmedzenia prevádzky ŠJ.

Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach upravuje čas prevádzky MŠ vo Veľkých Bierovciach nasledovne...
8. 9. 2023 Obec Veľké Bierovce, oznamuje zákonným zástupcom detí, že dňa 19. septembra 2023 ( utorok ) o 16:00 hod. bude rodičovské združenie v kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach.
28. 8. 2023 Milé deti, milí rodičia, v našej materskej škole Vás očakávame už v pondelok, 4.9.2023.
21. 8. 2023 Čo si mám priniesť do MŠ
14. 8. 2023 Trieda Lienky Trieda Mravčekovaia
14. 7. 2023 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude od 17.07.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 04.09.2023.
12. 6. 2023 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 14.06.2023 zatvorená. Opätovne MŠ otvoríme dňa 15.06.2023.
9. 6. 2023 Pozvánka na rozlúčkovú besiedku predškolákov - 28.6. /streda/ 2023, popoludní o 15,00 hod.
2. 6. 2023 Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli so zabezpečením občerstvenia pri príležitosti Dňa detí.
23. 5. 2023 MDD VO ŠTVRTOK 1.6. 2023 v našej materskej škole /počas pobytu detí v MŠ v dopoludňajších hodinách A pozvaná je aj víla Olívia a pirát Dodo. STE SRDEčNE VÍTANÍ!
9. 5. 2023 ZÁPIS DETÍ DO MŠ: 16.5 - 18.5. 2023

Podmienky prijatia do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie/povinné predprimárne vzdelávanie

3. 4. 2023 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude otvorená do 06.04. 2023 vrátane. Opätovne MŠ otvoríme dňa 12.04.2023.
23. 2. 2023 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude počas jarných prázdnin od 27.02. do 03.03.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 06.03.2023. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.
15. 2. 2023 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 16.02. a17.02.2023 zatvorená z prevádzkových dôvodov. Opätovne MŠ otvoríme dňa 20.02.2023.
16. 12. 2022 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 22.12.2022 o 12:00 hod. prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 08.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 09.01.2022.
14. 9. 2022

Školský rok 2022/23

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím  ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 

Citované z dokumentu Zelená otvoreným školám: "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac  po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča."

Nové tlačivo pre rodičov   platné od 5 . 9. 2022  na vytlačenie:

21. 7. 2022 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude od 25.07.2022 zatvorená Opätovne MŠ otvoríme dňa 05.09.2022. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU - 032 649 63 30.
6. 7. 2022

Pri nástupe do materskej školy každé dieťa potrebuje

Požiadavky na dieťa pred vstupom do MŠ:

 1. Dieťa má byť bez plienok .
 2. Zvládnuť aspoň čiastočne samostatne sa obliecť.
 3. Samostatne jesť aspoň lyžicou , piť z pohára a vydržať pri stolovaní.
 4. Pozdraviť, odzdraviť , poprosiť a poďakovať . Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku. Veď tieto štyri čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
 5. Poznať svoje meno.
 6. Zvládnuť základnú hygienu - umyť si ruky mydlom ,utrieť
 7. sa , vyčistiť si nos .
 8. Byť schopné aspoň na chvíľu sa odpútať od rodičov. Samozrejme , nečakajte že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke . To je normálna reakcia , ktorá sa dá zvládnuť . Ak by to však pretrvávalo dlhšie ( viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať , či skúsiť dieťa odpútať ( napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec ).
 9. Dieťa by pred vstupom do materskej školy malo poznať svoje veci .
 10. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná ,veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda .
 11. Vedieť si po sebe upratať hračky .

Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

 • prezuvky ( podpísané , nie šľapky )
 • náhradné oblečenie do skrinky ,hlavne pre najmenšie deti
 • podpísané pyžamo
 • pre dievčatá podpísaný hrebeň / kefa na vlasy
 • podpísaný plastový pohár na pitný režim
 • obľúbenú hračku ,ktorá pomôže deťom pri začiatočnej adaptácii
 • oblečenie do sychravého počasia - gumáky, pršiplášť
 • prefotený preukaz poistenca


Všetky veci je potrebné označiť menom !!!

Všetky potrebné tlačivá hlavne nové deti dostanú rodičia v prvý deň nástupu .

5. 4. 2022 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 19.04.2022 zatvorená. Opätovne MŠ otvoríme dňa 20.04.2022. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.


Veľkonočný pozdrav
9. 2. 2022

Nové tlačivo pre rodičov platné od 4.2.2022

9. 2. 2022

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19. Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia: 

 • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
 • ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia. 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

 1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
 2. kompletne očkovaná alebo
 3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prečítajte si viac v aktualizovanom Školskom semafore:

1. 2. 2022

Praktické manuály - starostlivosť o deti, izolácia a karanténa

Nakoľko COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším deťom,rodičia tak často nevedia ako postupovať keď ich dieťa ochorelo,nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská  spoločnosť primárnej pediatrickej spoločnosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom  pomôžu.

Od minulého týždňa platí nová vyhláška  ÚVZ SR, ktorá upravuje  podmienky izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov.

V prílohe nájdete:

1. manuály na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa (vypracované Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti )

2. manuál k domácej izolácii pozitívnych, karanténe úzkych kontaktov a postupne po pozitívnom teste ( vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva SR ) 

Tieto prílohy nájdete aj na obecnom webe v časti: Pokyny pre občanov v prípade ohrození

26. 1. 2022 Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby sledovali a naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia súviasiace s ochorením COVID 19!!!

Dňa 15.2.2022 v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL. Pre deti budú pripravené rôzne zábavné súťaže a diskotéka . Pripravte deťom masky.
Tešia sa na Vás pani učiteľky.

Karneval
26. 1. 2022

AKTUÁLNE OZNAMY RODIČOM

3. 1. 2022

Vážení rodičia,

prosíme Vás,  aby ste pri nástupe dieťaťa do MŠ  dňa 10.1.2022 odovzdali p. učiteľkám vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti . Tlačivo bolo aktualizované na stránke MŠ dňa 29.11.2021 kde si ho môžete vytlačiť. Pri vstupe do budovy Vám dieťa preberie učiteľka MŠ. Prosíme Vás o dodržiavanie stanovených časov,  aby nedochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho množstva  osôb pred budovou MŠ.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Veríme, že v tejto zložitej situácii si budeme nápomocní a obmedzíme šíreniu nákazy .

Ďakujeme Vám za ústretovosť.

20. 12. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 23.12.2021 prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 09.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 10.01.2022 od 6:30 hod.
29. 11. 2021

Užitočné info pre zákonných zástupcov

29. 11. 2021

Dôležitý oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy  a  školského zariadenia

PLATNÉ OD 29.11.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

26.11.2021 Aktualizovaný školský semafor

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú verziu nájdete TU: manuál.pdf

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) rodič podpisuje nové tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa".

Nové tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

26. 10. 2021

Zmena v ospravedlnení dieťaťa


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takt
o:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. a) sa predlžuje

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až,

ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

22. 9. 2021

Zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré sú riadne zapísané na školskú dochádzku v šk. roku 2021/2022, aby školné v zmysle platného VZN obce uhradili na účet IBAN SK88 0200 0000 0034 9726 2359 v sume =14,93€ mesačne a to vždy do 10. dňa v mesiaci. V prípade TP (trvalého príkazu) nastavte platby do 07/2022. Na deti, ktoré dovŕšili 5 rokov života do 31.08.2021 sa tento poplatok nevzťahuje.