Oznamy

Školský rok 2019/2020

OZNAMY RODIČOM

28. 1. 2020

Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ MŠ vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že:

prevádzka MŠ vo Veľkých Bierovciach bude prerušená z dôvodu nízkeho počtu detí v MŠ vo Veľkých Bierovciach
od 29.01.2020 do 31.01.2020 vrátane.

Opätovne MŠ vo Veľkých Bierovciach otvoríme dňa
03.02.2020 od 6,30 hod.

2. 12. 2019 Milí rodičia, starí rodičia! Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu spojenú s vianočnými trhmi a občerstvením. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 15.12. 2019 o 15:00 hod. v KD vo Veľkých Bierovciach. Veľmi sa na Vás tešíme !
29. 9. 2019 TEKVIČKOVÁ - JESENNÁ SLÁVNOSŤ

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ, ktorá sa uskutoční dňa 1.10.2019 o 15:30 hod. na školskom dvore našej materskej školy. Prosíme rodičov, aby si priniesli tekvice, lyžice, nože a rôzny jesenný dekoračný materiál. Pri nepriaznivom počasí sa akcia presúva na iný termín. Tešia sa na Vás deti spolu s pani učiteľkami.
29. 9. 2019 Pripravujeme:

27.9. - Sférické kino v kultúrnom dome

9.10. a 11.10. - návšteva dentálnej hygieničky, zážitkové učenie k projektu "Zdravé zúbky nebolia"

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom pre starkých

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom na uvítanie detí do života

19.11. - divadelné predstavenie "Zo šuflíka" s rozprávkou - O kocúrikovi a pyšnej hviezde
9. 9. 2019 Vážení a milí rodičia.

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční v stredu 11.9.2019 o 16,00 hod. v triede LIENOK.

Program:
1. Oboznámenie sa so školským vzdelávacím programom
2. Oboznámenie sa so školským poriadkom
3. Správa o hospodárení RZ
4. Plán aktivít na nový šk.rok
5. Poplatky na šk.rok 2019/20
6. Voľba nových členov RZ
7. Diskusia
8. Uznesenie,záver

Účasť rodičov na RZ je nutná!
9. 9. 2019 PRIPRAVUJEME:
Dňa 27.9.2019 o 9,30 hod. v kultúrnom dome deti navštívi sférické kino so svojim novým výukovým projektom.Nový spôsob vzdelávania sa realizuje aj v našej materskej škole.Sférický projekčný systém vnútri kupoly poskytuje deťom neuveriteľný 360 stupňový výhľad . Film deti vťahuje do deja a zároveň poskytuje vzdelávací obsah.
9. 9. 2019 Vítame Vás v školskom roku 2019 / 2020 v našej materskej škole.

V tejto materskej škole sa budeme spolu hrať, učiť sa, zabávať a spolu vyrastať!

Tešíme sa na Vás .