Farnosť Veľké Bierovce

Správca farnosti: Mgr. Viliam Chrastina

Farský úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 23
913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 37914332
Telefón: 0903 569 916

Sväté omše v režime 6 ľudí vrátane kňaza:

Veľké Bierovce

  • Streda 7.00
  • Štvrtok 7.00
  • Piatok 15.00
  • Nedeľa 7.00

Strenčianske Stankovce

  • Pondelok 15.00
  • Utorok 15.00
  • Sobota 7.30
  • Nedeľa 8.00

Sv. omše budú slávené na úmysel, ktorý bol sľúbený. Treba kontaktovať kňaza,

telefónne číslo 0903 569 913 ak by nemohli prísť z rodiny. Najviac môžu prísť do kostola 2.

Zaopatrovanie a spovedanie len po telefonickom dohovore. Úmysly svätých omší budú visieť na výveskách kostolov.