Farnosť Veľké Bierovce

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 23
913 11 Trenčianske Stankovce

Farár: ThDr. Štefan Vojtek, PhD.

IČO: 37 914 332

Telefón: 032 / 64 000 81
E-mail: velke.bierovce@nrb.sk