Farnosť Veľké Bierovce

Správca farnosti: Mgr. Viliam Chrastina

Farský úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 23
913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 37914332
Telefón: 0903 792 986

Oznamy:

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes 10.03.2020 oznámil, že do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Prípadné zmeny sledujte na výveskách obce, farnosti a tieto oznámime obvyklým spôsobom.