Verejné obstarávanie

Hodnota zákazky v € vrátane DPH Predmet zákazky Dodávateľ