Príprava na vstup do materskej školy

 • pred nástupom dieťaťa do materskej školy navštívte s dieťaťom materskú školu, aby spoznalo prostredie, do ktorého príde
 • oboznámte seba i dieťa s činnosťami materskej školy, aby sa dieťa zbavilo strachu z neznáma
 • rozprávajte mu o tom, prečo je škôlka pre deti dôležitá a dobrá, že sa tu naučia veľa nových vecí, spoznajú nových kamarátov, pozitívne ho motivujte
 • veďte dieťa k seba obslužným, hygienickým a stolovacím návykom primeraným jeho veku
 • k pohode dieťaťa v materskej škole prispieva nielen pokojné vstávanie, ale i pocit istoty, kto a kedy po dieťa príde, preto dieťaťu nehovorte, že ho v materskej škole necháte, alebo mu nesľubujte, že prídete pred spánkom
 • počas dochádzky dieťaťa do materskej školy mu venujte pozornosť, ak vám rozpráva o činnostiach, ktoré počas dňa v materskej škole uskutočňovalo
 • pravidelne sa o ňom informujte
 • nevyžadujte od dieťaťa neprimerané požiadavky, ktoré nie sú v súlade so zdravou životosprávou, s telesným a psychickým rozvojom

Rady pre rodičov:

 • ranné lúčenie je pre všetkých veľmi náročné. Toto obdobie musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.
 • rýchlo sa s dieťaťom rozlúčte n nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami
 • pokiaľ dieťa chytí záchvat plaču, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť a ono aj tak musí zostať v škôlke. Vy ako rodič napriek tomu musíte pozbierať sily a odísť.
 • dovoľte dieťaťu aby si zobralo do škôlky napr. obľúbenú hračku, alebo mu darujte nejakú drobnosť, ktorá bude symbolizovať že ho ľúbite a vždy sa pre neho vrátite
 • po návrate zo škôlky ho nezaťažujte ďalšími aktivitami, potrebuje si oddýchnuť a svoj stres odfiltrovať v pokojnom domácom prostredí
 • hovorte o jeho strachu a úzkosti, snažte sa zistiť, čoho sa konkrétne bojí
 • rozprávajte sa o týchto problémoch s učiteľkou, spoločne to ľahšie zvládnete