Fotografie

Súčasnosť

Obecný úrad Obecný úrad Kultúrny dom Kultúrny dom Materská škola Materská škola Farský dom Farský dom Kostol Kostol Kaplnka Kaplnka Park Park Dom smútku Dom smútku

Letecké zábery obce a okolia

Z histórie