Kontakty

Materská škola: 032 / 64 962 42

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Natália Compeľová, č. tel.: 0905 555 067, e-mail: nataliacompelova@gmail.com