Kontakty

Materská škola:, č. tel.: 032 / 64 962 42, e-mail: msbierovce@gmail.com

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Natália Compeľová, č. tel.: 0905 555 067, e-mail: nataliacompelova@gmail.com

Riaditeľka MŠ: 0911 010096