Odpadové hospodárstvo

Dátum Ponuka práce
24. 2. 2021 Zber elektro odpadu
15. 6. 2020 Kalendár zberu odpadov na rok 2020
20. 12. 2019

 

15. 3. 2019 Kalendár zberu odpadov na rok 2019
14. 3. 2019 Zber elektro odpadu (elektrospotrebiče, elektromotory a iné) a nebezpečného odpadu (farby, oleje, chemikálie a iné) bude v našej obce dňa 30.03.2019 od 8,00 do 10,00 hod. na spevnenej ploche za kostolom.
28. 12. 2018 Otváracie hodiny zbarného miesta Veľké Bierovce
7. 9. 2018 Zber elektro odpadu, nebezpečného odpadu, konárov...
13. 8. 2018 Obec Veľké Bierovce dočasne pozastavuje zber nadrozmerného komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá do veľkoobjemového kontajnera na zbernom mieste z dôvodu využitia tohto kontajnera pri realizácii prípravných výkopových prác k verejnému osvetleniu. O opätovnom zbere nadrozmerného KO Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
4. 4. 2018 Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu na rok 2018
29. 3. 2018 Program znižovania emisií spoločnosti BIOPLYN BIEROVCE
29. 3. 2018 Program znižovania emisií spoločnosti BIOPLYN BIEROVCE 2
13. 3. 2018 Harmonogram zberu odpadu
30. 10. 2017 Prednáška o separovaní so zástupcami OZV bude dňa 22.11. o014,00 hod. v sále KD.
27. 10. 2017 Zber nebezpečného odpadu bude v našej obci dňa 25.11.2017 od 8,00 do 10,00 hod. na spevnenej ploche. Zbiera sa – farby, laky, oleje, batérie, elektrospotrebiče. Ďalší takýto zber plánujeme v 1.polroku 2018.
16. 10. 2017 SLOVMAS a.s. - Leták,
SLOVMAS a.s. - Plagát
04. 07. 2017 Kalendár zberu odpadu na II polrok 2017
24. 10. 2016 Smetné nádoby na komunálny odpad vo Vašich domácnostiach musia byť označené NÁLEPKOU. Túto Vám pridelia zamestnankyne OCU v pracovnej dobe. Po 10.11.2016 Vám bez nálepky nebude vyvezená nádoba.