Stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD

Ing. Alena Kostelná
Referentka stavebného úradu

Tel. kontakt: 0908 867 849
E-Mail: info@velkebierovce.sk (do predmetu „Stavebný úrad“)

Úradné hodiny – pondelok 14:00 hod. – 16:00 hod.