Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
09. 06. 2020 Úradné hodiny
04. 06. 2020 Ochrana úrody pred požiarmi 2020
26. 05. 2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
03. 04. 2020 Podvody na senioroch Covid-19
03. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky hľadá dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
  • Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)
  • Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

  • Potrebné ochranné pracovné prostriedky
  • Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

Prípadných záujemcov prosíme, aby kontaktovali Obecný úrad 0911 362680

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

31. 03. 2020 Úradné hodiny pre verejnosť počas mimoriadnej situácie až do odvolania
26. 03. 2020 Vážení občania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 boli na území Slovenska zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov, s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu č. 158.
23. 03. 2020

Potraviny PETER ŠULEK: Občania, ktorí si nemôžu nakúpiť tovar v predajni, môžu si podať objednávku na nákup tovaru telefonicky v čase  od 6,00 hod do 10,00 hod a poobede od 14,30 hod. do 17,00 hod. na telefónne číslo  032  64 969 01. Treba uviesť meno, číslo domu, prípadne telefónne číslo a tovar im bude doručený domov.

16. 03. 2020 Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19 15.03.2020.
13. 03. 2020 Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19 12.03.2020.
09. 03. 2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, venujte prosím pozornosť tomuto usmerneniu: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

09. 03. 2020 Zber elektro odpadu
20. 12. 2019 Pokyny pre občanov v prípade ohrození - Africký mor ošípaných
29. 10. 2019 SPP: Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu
14. 10. 2019 Kúpele v regióne
05. 08. 2019

Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

16. 05. 2019 Stavanie mája
28. 12. 2018 Otváracie hodiny zberného miesta Veľké Bierovce
29. 10. 2018 Zmena šachového krúžku začiatok o 16:00.
19. 09. 2018