Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
22. 04. 2021

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení a návrh strategického
dokumentu

„ Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín“

Viac informácií...

14. 04. 2021 Verejná vyhláška: "Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota
02. 04. 2021 Záverečný účet Obce Veľké Bierovce za rok 2020
25. 03. 2021 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
05. 05. 2020 Územný plán obce Veľké Bierovce - zadanie