Školský rok 2023/2024

Tekvičková slávnosť

Vychádzka do okolia

Vychádzka po obci

Vystúpenie – Mesiac úcty k starším

Začiatok školského roka