Leto bez následkov

S príchodom leta, teplých dní a prázdnin, vás chceme upozorniť na dôležitosť zvýšenia bezpečnosti a opatrnosti. Teplé počasie láka k vode a do prírody, no zároveň so sebou prináša aj určité riziká.

Bezpečnosť pri kúpaní:

Vyberajte si overené a bezpečné miesta na kúpanie. Vyhnite sa neznámym a neudržiavaným vodným plochám. Nikdy nechoďte plávať sami, vždy je lepšie mať spoločnosť. Dávajte pozor na deti, nenechávajte ich bez dozoru ani na okamih. Nepreceňujte svoje schopnosti a vždy si dávajte pozor na prúdy a hĺbku vody.

Prevencia požiarov:

V horúcom a suchom počasí buďte opatrní pri používaní otvoreného ohňa. Nepoužívajte ho v blízkosti suchých tráv a lesov. Nikdy nezahadzujte nedopalky cigariet ani iné horľavé materiály do trávy alebo lesa. Pri grilovaní a táborákoch dbajte na to, aby ste mali vždy po ruke vodu alebo iný hasiací prostriedok.

Prevencia zranení:

Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, najmä pri jazde na bicykloch a kolobežkách. Používajte prilby a chrániče.

V prírode dávajte pozor na kliešte a iný hmyz. Používajte repelenty a kontrolujte sa po návrate domov. Dodržiavajte pitný režim a chráňte sa pred priamym slnkom. Používajte

opaľovacie krémy a noste pokrývky hlavy. Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou. Užite si leto plné zážitkov a radosti, ale vždy s ohľadom na svoje zdravie a bezpečnosť.

Vaši dobrovoľní hasiči