Zákaz a používanie pyrotechniky

Od roku 2024 sme vstúpili do novej éry zábavných aktivít, ktorá prináša zmeny v oblasti pyrotechniky. S účinnosťou od tohto roku bola zavedená dôležitá legislatívna zmena zakazujúca predaj a používanie pyrotechniky kategórie F2 a F3. Táto kategória zahŕňa niektoré z najväčších a najefektívnejších pyrotechnických zariadení, ktoré sme si predtým užívali na rôznych oslavách a podujatiach.

Zábavná pyrotechnika v minulosti predstavovala dôležitú súčasť mnohých osláv, od Nového roka až po rôzne festivaly a svadby. No nové bezpečnostné opatrenia sa snažia minimalizovať riziko nehôd a požiarov spojených s používaním pyrotechniky. Predaj a používanie zariadení kategórie F2 a F3 bolo zakázané s cieľom ochrániť verejnosť a majetok pred potenciálnymi nebezpečenstvami spojenými s týmito silnejšími pyrotechnickými produktami. Používanie pyrotechniky môže mať významný vplyv na zvieratá, predovšetkým na domáce zvieratá a divokú faunu. Tento vplyv sa týka hlavne hlučných a svetelných efektov, ktoré môžu spôsobiť stres, úzkosť a vo veľa prípadoch aj úhyn.
V záverečnom slove by som chcel zdôrazniť, že ako členovia dobrovoľného hasičského zboru naliehavo vyzývame všetkých občanov k zodpovednému prístupu k používaniu pyrotechniky. Zohľadňujme vplyv, ktorý môže mať na našich blízkych vrátane domácich zvierat a divokej fauny. Bezpečnosť a ohľaduplnosť by mali byť na prvom mieste, a preto v tento deň, keď sme svedkami zákazu pyrotechniky kategórie F2 a F3, vyjadrujme našu solidaritu a úsilie o bezpečné a pokojné oslavy. Nech naše aktivity prinesú radosť bez nepotrebných rizík a nepríjemností. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v budovaní bezpečnejšej komunity.

Ing. Filip Lakota, člen DHZO