Riziká skorého prezutia zimných pneumatík na letné v skorom jarnom období

S návratom jari sa mnohí majitelia vozidiel ocitajú pred rozhodnutím, či je čas prezuť zimné pneumatiky na letné. Niektorí sa môžu ponáhľať s touto zmenou, no treba si uvedomiť, že skoré prezutie môže so sebou prinášať určité riziká.

Jarné obdobie je často nepredvídateľné, s prechodnými obdobiami tepla a chladu. Skoré prezutie zimných pneumatík na letné v tomto čase môže byť lákavé, keďže sa zdá, že teploty sa stabilizujú nad bodom mrazu. Avšak, toto rozhodnutie môže priniesť rizíká, ktoré by mali mať majitelia vozidiel na pamäti.

Prvým významným rizikom je nestálosť počasia. Aj keď teploty môžu byť v strede dňa primerane vyššie, nočné hodiny často stále prinášajú pokles teploty, čo môže spôsobiť, že cesty budú chladnejšie a mokrejšie. Zimné pneumatiky majú lepšiu trakciu a stabilitu pri nízkych teplotách a na mokrom povrchu, čo môže byť kľúčové pre bezpečnosť vodiča.

Ďalším rizikom je možnosť náhleho sneženia alebo obdobia s nízkymi teplotami. Aj keď jarné dni môžu byť teplé, nezriedka sa stane, že sneženie alebo návrat mrazivých teplôt môžu ovplyvniť cestovanie. V takom prípade zimné pneumatiky mohli byť rozhodujúce pre bezpečnosť.

Okrem toho by si vodiči mali uvedomiť aj možné právne dôsledky skorého prezutia. V prípadoch, kedy vodič cestuje do iných štátov môžu platiť predpisy, ktoré vyžadujú, aby vozidlá mali na cestách primerané pneumatiky podľa aktuálnych poveternostných podmienok. V iných krajinách môže byť dátumom stanovené obdobie, kedy vozidlo musí mať zimné pneumatiky. Skoré prezutie na letné pneumatiky v období môže viesť k pokutám.

Pravidlo 7 °C: V mesiacoch, keď je priemerná teplota trvalo nižšia ako 7 °C, sa odporúča používať zimné pneumatiky. U nás sa odporúča prezúvať na zimné pneumatiky v neskorých jesenných a zimných mesiacoch, keď teplota povrchu vozovky klesne pod 7 °C.

V závere je dôležité pripomenúť, aby majitelia vozidiel zvážili všetky tieto faktory predtým, ako sa rozhodnú pre skoré prezutie zimných pneumatík na letné. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, a preto je dôležité byť pripravený na rôzne poveternostné podmienky, ktoré jarné obdobie môže priniesť.

Povinnosť zimných pneumatík v zahraničí:

  • Rakúsko: Všetky osobné vozidlá musia od 1. novembra do 15. apríla používať pneumatiky s hĺbkou dezénu viac ako 4 mm a/alebo snehové reťaze.
  • Česká republika: Zimné pneumatiky nie sú povinné.
  • Nemecko: Na zasnežených a zľadovatených cestách sú povinné zimné pneumatiky.
  • Taliansko: Zimné pneumatiky nie sú povinné.
  • Rumunsko: Zimné pneumatiky pre sneh a zľadovatené cesty
  • Srbsko: Sezónne pneumatiky sú povinné počas celej zimy.
  • Maďarsko: Zimné pneumatiky nie sú povinné.
  • Slovinsko: Zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 15. marca.
  • Švajčiarsko: Zimné pneumatiky nie sú povinné.

Ing. Filip Lakota, člen DHZO