Zápisnice zo zasadnutí OcZ

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Zápisnice za rok 2023

Zápisnice za rok 2022

Zápisnice za rok 2021

Zápisnice za rok 2020

Zápisnice za rok 2019

Zápisnice za rok 2018

Zápisnice za rok 2017

Zápisnice za rok 2016

Zápisnice za rok 2015

Zápisnice za rok 2014

Zápisnice za rok 2013