Fotogaléria - rok 2012

 • Vítanie detí do života - 13. 12. 2012

  V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré sa často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z najkrajších chvíľ v našom života je príchod dieťaťa do rodiny.

 • Mesiac úcty k starším

  Starosta obce v spolupráci s obecným úradom dňa 25.10.2012 privítal s radosťou a potešením jubilujúcich dôchodcov...

 • Vítanie detí

  Obecný úrad Veľké Bierovce dňa 28. 06. 2012 opäť privítal najmladších občanov obce Veľké Bierovce. Do pamätnej knihy pribudlo ďaľších 8 mien...

 • Oslava MDD

  Dňa 02.06.2012 v záhrade kultúrneho domu sa uskutočnila oslava MDD, počasie deťom prialo, pripravený bol skákací hrad...

 • Deň matiek

  Dňa 13. 5. 2012 sa v KD konalo vystúpenie detí z materskej školy vo Veľkých Bierovciach. Mamičkám sa rozdávalo malé prekvapenie v podobe kvetu.

 • 1. máj

  Dňa 30. 4. 2012 sa v obci Veľké Bierovce uskutočnilo tradičné stavanie mája. Na túto udalosť sa prišli pozrieť všetky vekové kategórie - od najmladších po najstarších...

 • Výročná schôdza klubu seniorov spojená s fašiangovým posedením

  Dňa 18. februára 2012 sa v Kultúrnom dome Veľké Bierovce konala prvá členská schôdza Klubu Seniorov Veľké Bierovce. Členskej schôdze sa zúčastnilo 34 členov z celkového počtu 58 členov. Hlavným programom členskej schôdze bola voľba členov výkonného výboru...

 • Karneval

  Dňa 28.01.2012 sa uskutočnil farský karneval pre deti v sále kultúrného domu vo Veľkých Bierovciach. Účasť masiek bola veľká, tombola veľmi bohatá a zábava dokonalá.