Výročná schôdza klubu seniorov spojená s fašiangovým posedením

Dňa 18. februára 2012 sa v Kultúrnom dome Veľké Bierovce konala prvá členská schôdza Klubu Seniorov Veľké Bierovce. Členskej schôdze sa zúčastnilo 34 členov z celkového počtu 58 členov. Hlavným programom členskej schôdze bola voľba členov výkonného výboru , voľba členov revíznej komisie, schválenie správy o činnosti a hospodárení Klubu seniorov Veľké Bierovce v roku 2011 a schválenie plánu činnosti a finančného rozpočtu Klubu seniorov Veľké Bierovce na rok 2012. Klub seniorov Veľké Bierovce plánuje v roku 2012 navštíviť termálne kúpalisko Malé Bielice, uskutočniť družobné stretnutie s Klubom seniorov Trenčianská Turná, 8.5.2012 zorganizovať výstup na Inovec, v lete v záhrade pri kultúrnom dome posedenie pri guláši, v decembri zorganizovať posedenie pri jedličke a silvestrovskú zábavu. Okrem týchto činností klub seniorov bude pomáhať pri kultúrnych podujatiach ktoré bude organizovať Obecný úrad. Po schôdzi sa konalo fašiangové posedenie pre členov a občanov. Pre všetkých bol pripravený výborný guláš a fašiangové špeciality z vlastných zdrojov. Veselé posedenie sa konalo pri príjemnej hudbe ktorú tvorili traja členovia dávno známej dedinskej skupiny Mary boys. Úprimné poďakovanie za vydarenú akciu patrí starostovi obce, organizátorom posedenia, všetkým sponzorom a staronovej dedinskej skupine Mary boys.