Posedenie so seniormi, jubilantami

V rovnaký deň, ako vítanie detí, teda tiež začiatkom októbra, starostka obce pozvala seniorov, jubilujúcich občanov našej obce, na posedenie. O program sa ako vždy, aj tento rok postarali naši škôlkari. Bolo to vystúpenie ako každý rok, a predsa celkom iné. Deti boli vyobliekané v kostýmoch a nacvičený program bol pestrý a veselý. Oslávencom sa program veľmi páčil a naozaj veľmi ho pochvaľovali.

Starostka jednotlivo privítala všetkých zúčastnených, odovzdala kvietok a darček a slávnostným prípitkom otvorila posedenie s občerstvením.

Pekne strávený spoločný čas ubehol pri spomínaní naozaj rýchlo. Je krásne počúvať spomienky na staré časy, ako sa žilo ťažko i pekne, akosi inak ako teraz. Je obdivuhodné, akí sú naši seniori vitálni, aj keď majú nejeden zdravotný problém. Buďte dlho medzi nami, milí naši dedkovci.