Mikuláš

Dňa 03.12.2017 sa konala predvianočná besiedka v sále Kultúrneho domu. Adventné popoludnie nám spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z našej Materskej školy a folklórny súbor TRÚFALCI z Mníchovej Lehoty. Ženičky z klubu seniorov pripravili chutný punč a na záver prišiel Mikuláš v sprievode čerta a anjela, ktorí obdarovali sladkosťami našich najmenších.