Vítanie detí

Dňa 6. októbra sa v našej obci ako každý rok konala milá slávnosť, na ktorej starostka obce privítala našich najmenších občanov. Popriala im veľa zdravia a lásky a pokoja, rodičom blahoželala a priala pevné nervy a veľa síl pri výchove. Na slávnosti vystúpili deti miestnej MŠ a potešili všetkých prítomných. Už teraz sa tešíme na nové prírastky v našej obci.