Vianočná besiedka

Poslednú adventnú nedeľu 18.12.2016 sme spoločne zapálili štvrtú sviečku, seniorky spravili chutný punč, maminky napiekli medovníčky a pripravili hmotu na ich zdobenie. Pani učiteľky nacvičili s našimi škôlkarmi krásny program, Rastislav Kulich zahral na husličky a deti a mládež z obce nacvičili krátke vystúpenie. V príjemnej atmosfére sme si vychutnali predvianočnú pohodu spolu, ako jedna veľká rodina.