Posedenie s jubilantami

Dňa 6. októbra sa v našej obci konala výročná slávnosť, na ktorej sa starostka obce stretla s jubilujúcimi občanmi od 65 rokov. Jubilanti z rúk starostky prevzali darček, blahoželanie a spoločne oslávili dosiahnuté jubileá. Nie všetci sa však slávnosti zúčastnili, niektorí už nie sú vo svojich domovoch, niektorým to zdravie nedovoľuje, a niektorí si nenašli čas. Tí, ktorí však prišli si posedeli pri malom občerstvení, podiskutovali so spolu oslávencami, pozreli si vystúpenie detí z MŠ a započúvali sa do piesní. Veríme, že o rok sa v zdraví stretneme opäť.