Vítanie detí

Dňa 22.10.2015 sme privítali detičky narodené v roku 2015. Starostka obce im odovzdala malý darček a zaželala im veľa zdravia a rodičom veľa úspechov pri ich výchove.