Vianočná besiedka

Dňa 20.12.2015 sa konala vianočná besiedka. Tento predvianočný čas nám svojím vystúpením spríjemnili deti z MŠ, ženy spevom vianočných piesní a priblížením vianočného príbehu.

Taktiež nám naši šikovní spoluobčania predviedli ukážky ručných prác s vianočnou tématikou a seniori nám ponúkli výborný punč, čaj a koláčiky.