Oslava MDD

Tradične ako každý rok sme pripravili pre deti oslavu MDD, ktorá sa konala 29.05.2015 v záhrade za KD. Pre deti bol pripravený skákací hrad ( mimoriadne obľúbený ), opekačka, rôzne súťaže, diskotéka a odmeny v podobe sladkostí a vecných darčekov. Účastníci oslavy MDD si zároveň mohli pozrieť zvieratká ktoré pripravili naše dve skupiny chovateľov. Akcii prialo aj krásne slnečné počasie a na záver si mohli deti pozrieť aj obecné hasičské auto, ktoré im predviedla skupina z organizácie hasičov.