Október mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 22.10.2015 konalo stretnutie našich seniorov. Na malom posedení v KD sa im najskôr prihovorila starostka obce a potom im spestrili program deti z MŠ a hudobník a hudobník Ján Zicháček.