Mária Tekulová

Dňa 29.10.2015 sa naša najstaršia občianka pani Mária Tekulová dožila 100 rokov. V tento deň jej starostka obce zablahoželala a popriala veľa zdravia a radosti do ďalších rokov.