Vítanie detí

Maličkých vždy treba nechať prísť, maličkí môžu. Nehrajú podivné hry na vypočítavosť, výhodnú lož, pretvárku a pokrytectvo. Sú úprimné v najčistejšom zmysle slova, túžia po láske a pohladení. Najmä nedostatok citu nám nikdy neodpustia.

03.11.2014 v zasadačke obecného úradu sme ako každý rok privítali našich nových občanov narodených v roku 2014. Na ich počesť sa táto milá slávnosť konala. Starosta obce vo svojom príhovore zaželal deťom aj rodičom veľa radosti , šťastia, rodinnej pohody a nakoniec odovzdal rodičom darček ako spomienku na uvítanie detí do života.