Oslava MDD

Oslava MDD sa v našej obci konala dňa 08. júna 2014 v záhrade KD. Pre deti bol pripravený skákací hrad, kde sa deti mohli pri peknom počasí vyšantiť. Starosta obce obdaroval deti sladkosťami a pripravená bola opekačka čo deti veľmi uvítali.