Október mesiac úcty k starším

Rok ubehol ako voda a opäť je tu október, mesiac ktorý dostal prívlastok, mesiac úcty k starším. Ako každoročne aj tento rok 23. októbra 2014 sme sa stretli v sále kultúrneho domu, aby sme prejavili úctu našim občanom, poďakovali za ich prácu, za všetko čo urobili pre svoju obec Veľké Bierovce.

Starosta obce pri tejto príležitosti poprial všetkým len to najlepšie, hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny a svojich blízkych a v spoločnosti svojich priateľov. V pripravenom programe sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a o dobrú náladu sa postaral hudobník pán Bečár.