Mária Tekulová

29.10.2014 sa pani Mária Tekulová dožila krásneho veku 99 rokov. Pri príležitosti jej životného jubilea jej starosta obce zaželal predovšetkým veľa zdravia a spokojnosti.