Október - mesiac úcty k starším

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky... i jeseň života. Predovšetkým sú to bohaté životné skúsenosti, múdrosť a najmä možnosť povedať si: žil som tak, ako som mohol, a konal tak, ako som chcel, aby iní konali. A v tom spočíva zmysel ľudského života. Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením sme V Mesiaci úcty k starším pre Vás pripravili dnešnú malú slávnosť. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

Poďakovanie patrí deťom z materskej školy Veľké Bierovce za milé vystúpenie a tiež pánovi Bulkovi za hudobný sprievod.