Mikuláš

V podvečer 5. decembra sa v našej obci rozožal vianočný stromček v obecnom parku. Slávnostnú atmosféru znásobil príchod sv. Mikuláša s anjelom a čertom a plným košom sladkých darčekov. Obrovskú radosť mali najmenšie deti, ktoré sv. Mikulášovi zarecitovali a zaspievali básničky a pesničky.