Vítanie detí do života

V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré si často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z najradostnejších chvíľ v našom živote je aj narodenie dieťaťa. Aj dnes sa stretávame s Vami, rodičmi, pri tejto slávnostnej príležitosti, aby sme znásobili Vaše rodinné šťastie.

Dali ste sebe i nám nový život, novú krásnu nádej, prispeli ste k posilneniu novej generácie darom, ktorého hodnotu nemôžeme dosť doceniť, ale ktorého význam hlboko prežívame a chápeme. Nie je nič krajšie, ako zveľaďovať život, posilňovať ho, dávať mu nové kvety, nechať pokračovať vlastný osud v osude nového človeka. Všetci si želáme, aby Z Vašich detí vyrástli šťastní, zdraví, rodine a spoločnosti prospešní ľudia. Vieme, koľko úsilia treba vynaložiť, aby sme dosiahli tento cieľ. Koľko životných skúšok čaká Vás, rodičov, kým z nich vyrastú dospelí ľudia s pevným charakterom, ľudia milujúci svoju prácu, pravdu a spravodlivosť.

Dieťa nie je len radosťou rodičov, členov rodiny, ale aj budúcim občanom, a preto sú rodičia za jeho výchovu zodpovední. Verím, že vynaložíte všetko úsilie, aby sa Vaše dobré vlastnosti preniesli na Vaše deti a upevnili natoľko, aby mohli rozdávať všetko dobro, čo v človeku je.

Najdôležitejšie je, milí rodičia, aby dieťa videlo vo Vás vzor lásky a porozumenia, zodpovednosti, aby poznalo, že je milované, aby vo Vašej prítomnosti malo šťastný a pokojný domov. V teplom, srdečnom rodinnom prostredí, ktoré svojmu dieťaťu vytvoríte, vzbudíte v ňom od malička lásku k rodine a k životným hodnotám. Dobrou výchovou a starostlivosťou o jeho telesné a mravné zdravie položíte pevné základy jeho charakteru a tým dáte svojmu dieťaťu najväčšie a najcennejšie veno do života.

Vážení rodičia,
k uspokojeniu a šťastiu, ktoré Vás dnes napĺňa, pripájame sa i my. Ďakujeme Vám za krásny dar, za živé svedectvo lásky, za jemnosť, ktorú ste premenili v skutočnosť. Vychovávajte svoje deti od malička v láske, učte ich milovať pravdu a spravodlivosť. Veďte ich k poctivosti, prebúdzajte v ich detských srdiečkach lásku k ľuďom, k prírode, učte ich úcte k starším.

Dieťa - to je kvet, ktorý zdobí život rodičov, dieťa - to je opora tých, ktorí mu dali život a dobré dieťa - to je radostná jeseň života i staroba.

Želáme Vám, aby tieto malé uzličky, ktoré dnes držíte v náruči, boli Vám v budúcnosti oporou.