Šachový turnaj

Dňa 04. 09. 2011 sa uskutočnil šachový turnaj za účasti 11 hráčov z okolia ako i našich domácich. Zvíťazil Peter Abel z Piešťan, druhý skončil Peter Kundrík, na treťom mieste bol Ján Čuridlo z Piešťan, na štvrtom mieste sa umiestnil Anton Mihalik, na piatom bol Pavol Ondriška z Opatoviec. Ceny venoval OcÚ Veľké Bierovce, J. Lipták – Chocholná, V. Zaťko, ktoré odovzdal vedúci šachového oddielu V. Žaťko, poďakoval sponzorom i pánovi starostovi Ing. Jánovi Marcinátovi za podporu kultúry v obci.