Mesiac úcty k starším

Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.

Vážení spoluobčania

Ak by to bolo v mojej moci, október Mesiac úcty k starším by som premenoval na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. Stalo sa už peknou tradíciou, že sa v tomto mesiaci stretávajú rovesníci, aby sa spolu porozprávali, zaspomínali, zaspievali si piesne svojej mladosti. Tak je tomu i dnes. V mene obecného úradu v mene všetkých občanov Veľkých Bieroviec Vám úprimne blahoželáme. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň pokojná a slnečná.

S prvým darčekom prichádzajú deti zo ZŠ Trenčianske Stankovce. Potom si môžete zaspievať s harmonikárom pánom Bečárom...