Oznamy

Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 13.04.2018 ukončená z dôvodu slávnostného posedenia ku Dňu učiteľov o 12,00 hod. Opätovne MŠ otvoríme dňa 16.04.2018. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.
Vážení rodičia!
Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ začína od 6:30 a končí o 16:00 hod.