Oznamy

Školský rok 2018/2019

OZNAMY RODIČOM

9. 6. 2019 Rozlúčka s predškolákmi
„V škole nás čaká trieda, v tej triede biela krieda, má-mí-mú a mé učiť sa budeme, milá škôlka, lúčime sa ...“
Slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi sa uskutoční dňa 25.6. 2019 o 15,30 hod. v triede Mravčekov.
11. 5. 2019 Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu osobne prevziať u p. riaditeľky v dňoch 15.5. a 16.5. 2019 v čase od 7:00 do 12:00 hod.
14. 3. 2019 Zápis detí do Materskej školy Veľké Bierovce na šk.rok 2019/2020
14. 3. 2019 Dňa 21.3. 2019 dopoludnia naše Lienky – budúci školáci navštívia ZŠ – Trenčianske Stankovce.
27. 11. 2018

Sférické kino

Dňa 10.12.2018 nás navštívi v dopoludňajších hodinách "Sférické kino" - mobilné planetárium s príbehom
Cocomong -vesmírne dobrodružstvo. Ide o 360 -stupňovú filmovú projekciu v nafukovacej kupole.
Počas programu sa deti ocitnú v 3D priestore , kde budú mať pocit akoby ležali pod hviezdnou oblohou.
Sférické kino sa z dôvodu väčších rozmerov uskutoční v KD vo Veľkých Bierovciach.

27. 11. 2018

MILÍ RODIČIA, STARÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na "vianočnú akadémiu " spojenú s vianočnými trhmi , tvorivými dielničkami a občerstvením.
Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 18.12.2018 o 15,00 hodine v KD vo Veľkých Bierovciach.
Tešia sa na Vás deti a kolektív pani učiteliek.

26. 11. 2018 Výtvarné súťaže detí

Tri deti z predškolskej triedy / trieda Lienok / sa zapojili do regionálnej výtvarnej súťaže "Príroda ,životné prostredie a deti" so svojimi výtvarnými prácami.

Dve deti z predškolskej triedy sa zapojili so svojimi výtvarnými prácami do predvianočnej súťaže s OZV NATUR PACK - "Nech sa nám na Vianoce odpad pod nohy nemoce".
27. 10. 2018 Srdečne Vás pozývame na TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ, ktorá sa uskutoční dňa 5.11.2018 o 15:30 hod. na školskom dvore materskej školy.

Prosíme rodičov, aby si priniesli tekvice na vyrezávanie, nože,lyžice a rôzny jesenný prírodný a dekoračný materiál.

Na tekvičkovú slávnosť sú vítané aj deti ,ktoré nenavštevujú MŠ Veľké Bierovce. Pri nepriaznivom počasí sa jesenná slávnosť presunie na iný termín,ktorý včas oznámime.

Tešia sa na Vás pani učiteľky MŠ.
5. 10.2018 MILÍ NAŠI STARKÍ!

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Vás srdečne pozývame do našej materskej školy, dňa 23.10.2018 tj. v utorok o 15,30 hod. do triedy LIENOK.
Deti z tried Lienok a Mravčekov spríjemnia naše spoločné posedenie s kultúrnym programom uvitým v kytici piesní, básní a tancov.

TEŠÍME SA NA VÁS.
5. 10. 2018 Dňa 5.11.2018 nás o 9,00 hod. v materskej škole navštívi bábkové divadlo "ZO ŠUFLÍKA" s predstavením o Zlatej rybke.
20. 9. 2018 Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční v utorok 25.9.2018 o 15,30 hod.
v triede Lienok.

PROGRAM:
1. oboznámenie so školským poriadkom
2 .oboznámenie so školským vzdelávacím programom
3. plánom aktivít na školský rok 2018/2019
4. správa hospodárenia RZ
5. odsúhlasenie poplatkov RZ
6. voľba nového člena RZ
7. diskusia
8. uznesenie, záver

ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!
20. 9. 2018 POĎAKOVANIE ZA BRIGÁDU
Kolektív materskej školy ďakuje ochotným rodičom,ktorí sa dňa 12.9.2018 zúčastnili spolu so svojimi deťmi brigády na školskom dvore našej materskej školy.
Ošetrili a ponatierali sme detský vláčik, kolotoč, a detské stoličky, upravili sme deťom školský dvor.

Všetkým patrí veká vďaka
20. 9. 2018 Zdravé zúbky nebolia
V rámci projektu "Zdravé zúbky nebolia" nas v dňoch 21.27. a 28.9.2018 navštívi v triedach Lienok a Mravčekov dentálna hygienička.
Cieľom projektu je hravou formou vzbudiť u detí záujem starostlivosti o zuby a motivácia detí k racionálnej a správnej výžive a predchádzaniu zubnému kazu.
Deti sa hravou formou naučia správnu a účinnú techniku čistenia zubov.Formou básničiek sa naučia z čoho sa zub skladá,na modeli chrupu sa budú učiť správne poradie čistenia zubov