Oznamy

Školský rok 2018/2019

OZNAMY RODIČOM

20.9.2018 Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční v utorok 25.9.2018 o 15,30 hod.
v triede Lienok.

PROGRAM:
1. oboznámenie so školským poriadkom
2 .oboznámenie so školským vzdelávacím programom
3. plánom aktivít na školský rok 2018/2019
4. správa hospodárenia RZ
5. odsúhlasenie poplatkov RZ
6. voľba nového člena RZ
7. diskusia
8. uznesenie, záver

ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!
20.9.2018 POĎAKOVANIE ZA BRIGÁDU
Kolektív materskej školy ďakuje ochotným rodičom,ktorí sa dňa 12.9.2018 zúčastnili spolu so svojimi deťmi brigády na školskom dvore našej materskej školy.
Ošetrili a ponatierali sme detský vláčik, kolotoč ,a detské stoličky , upravili sme deťom školský dvor.

Ď A K U J E M E a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.
20.9.2018 Zdravé zúbky nebolia
V rámci projektu "Zdravé zúbky nebolia" nas v dňoch 21.27. a 28.9.2018 navštívi v triedach Lienok a Mravčekov dentálna hygienička.
Cieľom projektu je hravou formou vzbudiť u detí záujem starostlivosti o zuby a motivácia detí k racionálnej a správnej výžive a predchádzaniu zubnému kazu.
Deti sa hravou formou naučia správnu a účinnú techniku čistenia zubov.Formou básničiek sa naučia z čoho sa zub skladá,na modeli chrupu sa budú učiť správne poradie čistenia zubov
20.9.2018 Dňa 4.októbra 2018 o 16,00 hod. sa deti z MŠ / trieda Lienok/ zúčastnia osláv mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,ktorý sme pre Vás pripravili.
Tešia sa na Vás Vaše deti a kolektív MŠ.
Riaditeľka MŠ a starostka ďakujú všetkým zúčastneným, ktorí usilovne pracovali na brigáde v našej MŠ. Ďakujeme
Vážení rodičia,občania
ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nám pomohli, aby oslava 40. výročia otvorenia našej materskej školy bola úspešná. Ďakujeme za pomoc pri organizovaní osláv pánovi Bacovi za technickú obsluhu, pani Bacovej za upečenie a výzdobu krásnych medovníčkov a pánovi Bulkovi za fotografovanie detí. Deti boli na vystúpení úžasné,fotografie zo Slávnostnej akadémie si môžete pozrieť na stránke obce - aktivity MŠ - 2018
S úctou riaditeľka MŠ
Pozvánka na 40. výročie založenia MŠ. 14 júna 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Veľké Bierovce.
Dňa 19.6.2018 sa naše detičky zúčastnia školského výletu na Minifarme v obci Lubina pri Novom Meste nad Váhom. Zvieratká si budú môcť pozrieť zblízka, taktiež ich budú môcť kŕmiť, hladkať a pozorovať v ich prirodzenom prostredí. O deti sa postarajú animátori, ktorí im vysvetlia ako správne pristupovať k zvieratkám pre čo najväčší zážitok. Odchod autobusom od budovy MŠ bude o 8:00 hod. a plánovaný návrat o 12:00 hod.
OZNAMY PRE RODIČOV
V dňoch od 14.5. do 18.5.2018 deti z predškolskej triedy absolvujú plavecký kurz.
Plavecký kurz bude realizovaný v bazéne na ZŠ L. Novomeského 11 v Trenčíne. V prípade, že sa kurzu dieťa nemôže zúčastniť, je nutné to oznámiť p.riaditeľke najneskôr 3 dni pred termínom začatia kurzu.
Prosíme rodičov, aby si prišli pre rozhodnutia o prijatí-neprijatí dieťaťa do MŠ Veľké Bierovce na šk.rok 2018/ 2019 k p.riaditeľke v dňoch od 15.5. 2018 do 18.5.2018 v čase od 11.00 h. - 16.00 h.
Srdečne pozývame všetkých rodičov na spoločné zábavné popoludnie "DEŇ RODINY" v priestoroch materskej školy ,kde spoločne so svojimi deťmi budú súťažiť na rôznych stanovištiach. Na záver deti vystúpia s kultúrnym programom pripraveným pre svoje mamičky ku Dňu matiek.

Stretneme sa dňa 14.5.2018 o 14,45 h. v areáli materskej školy.

Tešia sa na Vás pani učiteľky.
Vážení rodičia!
Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ začína od 6:30 a končí o 16:00 hod.