Oznamy

Vážení rodičia,občania
ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nám pomohli ,aby oslava 40. výročia otvorenia našej materskej školy bola úspešná. Ďakujeme za pomoc pri organizovaní osláv pánovi Bacovi za technickú obsluhu, pani Bacovej za upečenie a výzdobu krásnych medovníčkov a pánovi Bulkovi za fotografovanie detí. Deti boli na vystúpení úžasné,fotografie zo Slávnostnej akadémie si môžete pozrieť na stránke obce - aktivity MŠ - 2018
S úctou riaditeľka MŠ
Pozvánka na 40. výročie založenia MŠ. 14 júna 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Veľké Bierovce.
Dňa 19.6.2018 sa naše detičky zúčastnia školského výletu na Minifarme v obci Lubina pri Novom Meste nad Váhom. Zvieratká si budú môcť pozrieť zblízka, taktiež ich budú môcť kŕmiť, hladkať a pozorovať v ich prirodzenom prostredí. O deti sa postarajú animátori, ktorí im vysvetlia ako správne pristupovať k zvieratkám pre čo najväčší zážitok. Odchod autobusom od budovy MŠ bude o 8:00 hod. a plánovaný návrat o 12:00 hod.
OZNAMY PRE RODIČOV
V dňoch od 14.5. do 18.5.2018 deti z predškolskej triedy absolvujú plavecký kurz.
Plavecký kurz bude realizovaný v bazéne na ZŠ L. Novomeského 11 v Trenčíne. V prípade, že sa kurzu dieťa nemôže zúčastniť, je nutné to oznámiť p.riaditeľke najneskôr 3 dni pred termínom začatia kurzu.
Prosíme rodičov, aby si prišli pre rozhodnutia o prijatí-neprijatí dieťaťa do MŠ Veľké Bierovce na šk.rok 2018/ 2019 k p.riaditeľke v dňoch od 15.5. 2018 do 18.5.2018 v čase od 11.00 h. - 16.00 h.
Srdečne pozývame všetkých rodičov na spoločné zábavné popoludnie "DEŇ RODINY" v priestoroch materskej školy ,kde spoločne so svojimi deťmi budú súťažiť na rôznych stanovištiach. Na záver deti vystúpia s kultúrnym programom pripraveným pre svoje mamičky ku Dňu matiek.

Stretneme sa dňa 14.5.2018 o 14,45 h. v areáli materskej školy.

Tešia sa na Vás pani učiteľky.
Vážení rodičia!
Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ MŠ oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ začína od 6:30 a končí o 16:00 hod.