Oznamy

Školský rok 2019/2020

OZNAMY RODIČOM

2. 12. 2019 Milí rodičia, starí rodičia! Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu spojenú s vianočnými trhmi a občerstvením. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 15.12. 2019 o 15:00 hod. v KD vo Veľkých Bierovciach. Veľmi sa na Vás tešíme !
29. 9. 2019 TEKVIČKOVÁ - JESENNÁ SLÁVNOSŤ

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ, ktorá sa uskutoční dňa 1.10.2019 o 15:30 hod. na školskom dvore našej materskej školy. Prosíme rodičov, aby si priniesli tekvice, lyžice, nože a rôzny jesenný dekoračný materiál. Pri nepriaznivom počasí sa akcia presúva na iný termín. Tešia sa na Vás deti spolu s pani učiteľkami.
29. 9. 2019 Pripravujeme:

27.9. - Sférické kino v kultúrnom dome

9.10. a 11.10. - návšteva dentálnej hygieničky, zážitkové učenie k projektu "Zdravé zúbky nebolia"

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom pre starkých

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom na uvítanie detí do života

19.11. - divadelné predstavenie "Zo šuflíka" s rozprávkou - O kocúrikovi a pyšnej hviezde
9. 9. 2019 Vážení a milí rodičia.

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční v stredu 11.9.2019 o 16,00 hod. v triede LIENOK.

Program:
1. Oboznámenie sa so školským vzdelávacím programom
2. Oboznámenie sa so školským poriadkom
3. Správa o hospodárení RZ
4. Plán aktivít na nový šk.rok
5. Poplatky na šk.rok 2019/20
6. Voľba nových členov RZ
7. Diskusia
8. Uznesenie,záver

Účasť rodičov na RZ je nutná!
9. 9. 2019 PRIPRAVUJEME:
Dňa 27.9.2019 o 9,30 hod. v kultúrnom dome deti navštívi sférické kino so svojim novým výukovým projektom.Nový spôsob vzdelávania sa realizuje aj v našej materskej škole.Sférický projekčný systém vnútri kupoly poskytuje deťom neuveriteľný 360 stupňový výhľad . Film deti vťahuje do deja a zároveň poskytuje vzdelávací obsah.
9. 9. 2019 Vítame Vás v školskom roku 2019 / 2020 v našej materskej škole.

V tejto materskej škole sa budeme spolu hrať, učiť sa, zabávať a spolu vyrastať!

Tešíme sa na Vás .