Kontakty

Materská škola: 032 / 64 962 42

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Natália Compeľová, č. tel.: 0905 555 067

E-Mail: msbierovce@gmail.com