Symboly obce

Erb, vlajka a pečať predstavujú už tradične najvýznamnejšie identifikačné symboly. Toto tvrdenie platí tak pre štát, ako aj pre mesto, či obec. Ich charakteristickým rysom je okrem iného nemennosť. Napokon samo pomenovanie “erb“ pochádza z nemeckého základu, znamenajúceho “dedenie“, teda čosi, čo sa bezo-zmeny odovzdáva z generácie na generáciu.

Erb obce

Erb Veľkých Bieroviec tvorí v červenom štíte nad zlatým drakom na striebornom koni sediaci zlato odetý rytier (sv. Juraj) so zlatým mečom.

erb

Vlajka obce

Vlajku Veľkých Bieroviec tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi (dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

vlajka

Pečať obce

Pečať Veľkých Bieroviec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom (OBEC VEĽKÉ BIEROVCE).

staršia pečať obce súčasná pečať obce

staršia pečať obce / súčasná pečať obce