Starostka informuje

Vážení občania, pokiaľ máte akúkoľvek fotografiu bývalého čerešňáku, kde je vidno stromy, prosím zapožičajte ju obci. Potrebujeme takúto fotografiu do žiadosti o podporu projektu – obnova čerešňového sadu. Ďakujem.
Vážení občania, na základe šetrenia PZ SR Vás žiadam, aby ste nestrieľali žiadne zvieratá, ani domáce, ani voľne žijúce v obytnej časti obce ani v extraviláne našej obce. Susedské spory a problém voľne pohybujúcich sa zvierat treba riešiť iným spôsobom, s majiteľmi zvierat a nie streľbou. Verím, že prípady zastrelených zvierat priamo na dvore susedov sa nebudú ďalej opakovať.

Tento oznam bol opakovane vyhlásený.
Ešte nie je zaplatený vývoz kontajnera z minulého týždňa a takto to vypadá!
Niekto si doma upratal na úkor ostatných. Nie len, že už zase nie je kam dávať KO, ale ešte je to všade porozvlákané. Veľa vecí sa dá z toho neporiadku odseparovať do plastov, kovu, papiera, skla atď. Samozrejme, najľahšie je to nahádzať na kopu na obecnom. Viem, že mnohí z Vás separujú a sú znechutení, ako to tam väčšinou vypadá. Verte mi, niekoľkokrát do týždňa to upratujeme a stále je to málo.
Ďakujem spolkom chovu holubov, drobnochovateľom a klubu seniorov za vykonané brigády v obci – kosenie v objekte bývalej základnej školy a čistenie domu smútku a cintorína. Je veľmi pekné, keď občanom záleží na vzhľade obce a sami svojím pričinením pre peknú dedinu vykonajú kus práce na úkor svojich síl a svojho času. Ďakujem
Ďakujem Všetkým, čo pomohli s prípravou a realizáciou Noci v knižnici.
Ďakujem dobrovoľníkom a zamestnankyniam obce za organizáciu a spoluprácu pri prípravách akadémie k 40. výročiu otvorenia MŠ vo Veľkých Bierovciach. Podujatie bolo nádherné nie len vďaka vystupujúcim deťom MŠ a jej absolventov, ale aj vďaka všetkým dospelým, čo priložili ruku k dielu. Ďakujem.
Obec Veľké Bierovce hľadá dobrovoľníkov na pripravovanú akciu „NOC V KNIŽNICI“. Hláste sa na MT 0911 362 680. Tešíme sa na Vás :)
Ďakujeme za sladkosti, ktoré dostali deti na obecnom MDD: p. Fero, P. Janega a p. Marčeková
Futbalisti, ich fanúšikovia a kamaráti začali s opravami šatní. Tu si môžete pozrieť niekoľko fotografií pred a po.

Aj naši seniori sa uchádzajú o Vaše 2% z daní. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín, alebo stiahnuť tu.
Milí futbaloví fanúšikovia, nezabudnite podporiť OZ svojimi 2% z daní. Tlačivá nájdete tu, alebo si ich môžete prevziať na obecnom úrade v čase úradných hodín. Ďakujeme.
Ďakujem všetkým za prípravu obecnej zabíjačky a farského karnevalu.
Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí pripravili Mikúlášsku – Marika, Ala, Janka, Paľo, Peťo, Jozef, Lukáš. Zuzka a mnohí iní, ďakujem mladým folkloristom a detičkám z MŠ pod vedením p. učiteliek. Ďakujem členkám Klubu seniorov za tradične vynikajúci punč.

Toľko pekných ohlasov náš Mikuláš nemal už dávno! Teším sa, ako sa budete pridávať ďalší a ďalší ..... :) k prípravám na ostatné podujatia.
Ďakujem Marekovi Bulkovi, že vo svojom voľnom čase opravil miestny rozhlas tak, aby všetky amplióny boli funkčné. Pokiaľ sa zopakuje porucha na jednotlivých ampliónoch, je potrebné toto nahlásiť na obecný úrad aj s popisným číslom domu, pri ktorom sa pokazený amplión nachádza.
Vážení občania, veľkoobjemový kontajner slúži LEN na odpad z hrobov. Sú tam ostrihané tuje do pol kontajnera a odpady z domácností po rekonštrukcii. Kam sa teraz má dávať odpad z cintorína? Kontajner sme dali na cintorín 31. augusta v nádeji, že do dušičiek si každý svoj hrob opatrí a pohodlne sa zbaví odpadu. Predpokladám, že do dušičiek bude kontajner kypieť len preto, že si jednotlivec doriešil svoj odpad. Robíte to sami sebe.
Tento mesiac na zbernom mieste sa opakoval problém s nahromadeným odpadom mimo zberných nádob, napriek tomu, že boli vyvezené. Prikladám niekoľko fotografií, vedzte, že toto nie je správne, hygienické ani oku lahodiace. Pokiaľ je zberné miesto zatvorené nemáte vyvážať odpad. Otváranie zberného miesta je riadne zverejnené, napriek tomu nás denne čaká odpad nahádzaný pred bránou, v lepšom prípade ho prehodíte cez plot. Prečo? Zberné nádoby sú na odpad a nahádzať do plastov sklo a do kovov plasty nie je separát, ale zmesový odpad a tak zaň aj zaplatíme. Pri takomto správaní nie je udržateľná cena za vývoz a spracovanie odpadov.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri podujatiach v obci. Ďakujem za ceny do súťaží, ďakujem za napečené koláče, hotdogovač, párky a iné potraviny, ďakujem za ochotu pri pripravovaní priestorov a tiež za dobré rady a nápady. Verím, že spoločnými silami spravíme ešte kus dobrej práce pre prospech občanov malých aj väčších.
Vážení občania, na budove obecného úradu prebieha plánovaná oprava strechy. Súbežne s opravou strechy budeme vykonávať výmenu okien tak, aby sme skrátili čas stavebných prác na minimálnu možnú dobu. V záujme Vašej bezpečnosti Vaše podania doručte poštou, alebo sa na nás obracajte telefonicky: 0911 362 680. Hneď ako to bude možné, hneď ako to bude bezpečné, bude úrad opätovne otvorený.
Ďakujem členom OTJ Opatovce – Veľké Bierovce za odpracovanú sobotnú brigádu na streche budovy obecného úradu.
Ďakujem každému, kto sa podieľal vo svojom voľom čase na úprave parku.
Čo sa robí na úrade? Stalo sa to, že elektrické rozvody, pôvodné hliníkové už neunesú to, čo sme si do nich pozapájali a tak ich definitívne treba prerobiť. Je to pochopiteľné, veď keď sa táto budova stavala, tak si zamestnanci maximálne zažali svetlo, až neskôr prišla prvá elektrická kalkulačka so zapojením do siete a oveľa neskôr jeden počítač. Dnes je to celkom iné. Takže prerábame elektrické rozvody, vymieňajú za vypínače a zástrčky a to v celej budove. Ďalej sa upravuje vodovodné potrubie a robí sa príprava na opravu kúrenia, a iné práce spojené s vŕtaním, prachom a špinou. Musia sa vymeniť okná podstatne skôr ako sme mali nachystané, lebo sa samé praskajú, čo je nie len neestetické, ale hlavne nebezpečné.

A prečo teraz? Nuž, budova je v stave, že niektoré práce už nepočkali do jari, tiež by sme to radi absolvovali v lepšom počasí ako -20°C. Doposiaľ sa všetky práce týkajú rekonštrukcie = výmena starého za nové, avšak čakajú nás ešte ďalšie, náročnejšie práce, ako výmena strechy, okien lebo pri tom to vlastne celé začalo. Strecha tečie, je mokrá a ťažká a v zasadačke je veľký priehyb stropu, časť z neho sa v auguste 2016 zrútilo, strecha sa musí rozobrať a postaviť znovu, strop v zasadačke podoprieť.

Samozrejme, celá táto oprava budovy úradu prebieha zatiaľ pri plnej prevádzke úradu. Stále pracujeme a činnosť úradu doposiaľ trvá, a pokiaľ to bude možné aj trvať bude, ale počítajte, prosím, s tým, že pri výmene okien, alebo aktivitách, kedy už sa na úrade nebude môcť pracovať tento zavrieme na najkratšiu nevyhnutú dobu.

Pred plánovanou rekonštrukciou budovy úradu sme oslovili niekoľko stavebných odborníkov, vrátane statika, a pripravili sme projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie bolo vydané so všetkými potrebnými vyjadreniami a je právoplatné.

Verím, že tento rok (2017) sa budova dostane do stavu, kedy ju občania, návštevníci aj zamestnanci budú môcť užívať bezpečne a komfortne a opäť bude plniť svoju funkciu.
Ďakujem každému, kto si dal prácu s prípravou obecnej zabíjačky a tiež farského karnevalu, veľkým i malým. Všetkým, čo pomohli nie len v deň akcie, ale aj dni pred ňou svojou prácou a dobrými nápadmi. Ďakujem, opäť sa nám podarilo dokázať, že spolu vieme pre občanov vytvoriť neopakovateľné podujatie.
Ďakujem ženám z klubu seniorov za vynikajúci, poctivý a toľko vychválený punč, tiež ďakujem pani učiteľkám z MŠ vo Veľkých Bierovciach za nacvičenie milého programu na vianočnú besiedku. Ďakujem dospelákom, ktorí sa podieľali na nácvikoch a na technickom zabezpečení besiedky – Majka Neupauerová, Peter Baco, Robo Bulko, Marek Bulko, Janka a Jozef Kulichoví, deckám, čo usilovne nacvičovali – Ninka, Jakub, Marek, Matúš, Helenka, Peťka, Zuzka a všetci škôlkari a ďakujem Rastíkovi Kulichovi. Verím, že sa všetkým páčilo a strávili príjemné popoludnie so svojimi susedmi a známymi. Dúfam, že ste si zorali kúsok slávnostnej atmosféry do svojich rodín.
Včera, na pracovnom stretnutí sme dostali osobný prísľub riaditeľa spoločnosti Marius pedersen, že nádoby na KO nám dodajú v čo najkratšom čase. Všetci, čo máte plechenné nádoby na KO, treba ich vymeniť za umelohmotné. Termín výmeny zverejníme rozhlasom, aj na výveskách a webovom sídle.
Ďakujem Mikulášovi Lukášovi, čertovi Palinovi a anielinke Zuzke, elektrikárovi Marekovi, že Mikuláš bol ako má byť a strom žiari do diali :)
Milí rodičia, na obecnú stránku opäť pridávajú pani učiteľky fotky z aktivít Vašich detí v našej MŠ a to tu: http://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/materska-skola/aktivity-v-materskej-skole/skolsky-rok-2016-2017/ a tiež sme začali pridávať jedálny lístok na každý týždeň tu: http://www.velkebierovce.sk/downloads/materska_skola/jedalny_listok.pdf. Stránku postupne upravujeme podľa Vašich požiadaviek, a aj naďalej budeme aktualizovať informácie na nej. Na základe Vašich podnetov sme už upravili mnohé časti. Nech sa Vám teda na stránke obce dobre orientuje.
Vážení rodičia, pozrime sa na to, ako naše deti cez víkend trávili čas a či majú dostatočné zásoby sprejov, pevne verím, že už všetky vymíňali. To, že dedinu treba skrášľovať viem. To, že by sa na tom mali podieľať občania, veľkí i malí, to vítam, ale poprosím, keď sa chcete Vy a Vaše deti realizovať, dohodnime sa kedy a kde. Sprejeri, rada Vám ukážem miesto, kde môžete beztrestne ukázať, čo dokážete, ak mi ukážete Vaše návrhy. Inak je Vaša činnosť považovaná za trestný čin, nakoľko ste uplynulý víkend poškodili vulgárnymi nástrekmi obecný a súkromný majetok. Vaši rodičia sú za vás zodpovední, nerobte im prosím hanbu. Verím, že si rozumieme.
Čo sa deje so smetnými nádobami?
Tieto vymieňame postupne zo 110 litrových plechových za 120 litrové umelohmotné a tiež dávame v spolupráci s vývoznou spoločnosťou Marius Pedersen do poriadku počty nádob KO. Nakoľko máme zazmluvnených 250 nádob na KO, tieto je potrebné označiť a následne len označené nádoby sa budú vyvážať. Preto ste boli vyzvaní, aby ste si prišli prevziať známky – nálepky na obecný úrad osobne. Taktiež sme ešte od Vás všetkých nemali doplatené poplatky za KO, aj to sa pri jednom skontrolovalo.
Vážení občania, dovoľujem si Vám sprostredkovať pozvanie na konferenciu Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu, ktorá sa uskutočni dna 04.10.2016 na pôde TSK. V pripade, že viete o niekom, koho by táto konferencia zaujala, prosím posuňte informáciu na OCU.
Ďakujem každému, kto sa podieľa akýmkoľvek spôsobom na rekonštrukcii kuchyne v našej MŠ. Ďakujem p. Mondekovi, p. Hološovi a p. Hudekovi, ktorí vykonávali odborné práce a ostatným, ktorí upratovali, vynášali, búrali a boli nápomocní majstrom. Ďakujem

Dňa 06. 10.2016 bude vo veľkej sále KD vítanie detí do života a potom posedenie s jubilantmi. Tešíme sa na Vás.

Našli sa okuliare, dioptrické, v striebornom ráme. Našiel sa tiež zväzok kľúčov, niekoľko mobilov a iné drobnosti, všetky veci sú odložené na OcU.

Ďakujem členom DHZ, ktorí sa aktívne s plným nasadením podieľali na odstraňovaní sutín na OCU.

Včera (27. júla 2016) za bieleho dňa niekto popísal dvere úradu, dalo sa to celkom ľahko umyť, avšak dvere ostali poškriabané. Poprosím odkazy pre zamestnancov úradu nechať v schránke, nie na dverách. Ďakujem.
Plány ku kanalizačnému dielu v obci sú k nahliadnutiu na OCU v pracovnej dobe.
Vážený občania, dávam Vám do pozornosti informáciu o vyhlásení výzvy na poskytnutie príspevku na zateplenie RD. Podrobnejšie informácie nájdete na webe: http://www.zatepluj.sk/

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Predkladanie žiadostí: 9. jún až 6. júl 2016

Maximálna výška príspevku: 6 500 EUR

Oprávnený žiadateľ: fyzická osoba
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Noci v knižnici. Ďakujem aj rodičom za dôveru, že nám zverili svoje deti a deťom, že sa osmelili a prišli J Verím, milé deti, že sa v knižnici uvidíme skôr ako o rok, že si prídete požičať knižky a tieto aj prečítate!
Vážení občania, hľadáme staré fotografie z histórie obce. Objekty – budovy a miesta v obci, ktoré už nie sú alebo majú iný vzhľad, staré fotografie z obecných podujatí. Fotografie prineste prosím na OCU kde ich prefotíme a ihneď Vám ich vrátime. Tieto budú použité v novom propagačnom materiály obce a aj na webovej stránke. Ďakujeme, že nám pomáhate vytvárať pekný obraz o našej obci.
Vážený občania, zber nebezpečného odpadu, paiera a elektroodpadu máme nahlásený, v dohľadnej dobe budeme v našej obci tento organizovať. Buďťe trpezliví a neskrášľujte okolie našej obce takýmto zátiším, ako napr. za domom č. 198.

V obci Trenčianske Stankovce, na oddychovom centre sa našli tri šteniatka, pravdepodobne kríženca vlčiaka, dve fenky, jeden psík.
Majiteľ, alebo záujemca o psíkov, nech sa obráti na obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach, tel.: 0901 704 103, alebo 0905 462 101, kde mu budú poskytnuté bližšie informácie.
Vážený občania, s hlbokým zármutkom Vám oznamujem, že dňa 20.01.2016 po ťažkej chorobe zomrela naša kolegyňa pani Oľga Petrová.
Ďakujem všetkým občanom, čo sa podieľali na príprave „Vianočnej besiedky“ akýmkoľvek spôsobom. Členkám Klubu seniorov za výborný čaj, punč a domáce koláčiky, členkám speváckeho zboru, p. učiteľkám a deťom z MŠ a tiež jednotlivcom p. Bulková, p. Newpauerová, p. Ranincová, p. Trembecká, p. Vavrušová, p. Zaťková, p. Bulko, p. Kuma, p. Trembecký, a mnohí iní. Som veľmi rada, že sa nám spoločne podarila obnoviť ďalšia obecná tradícia. Verím, že budúci rok sa zapojí do programu a realizácie viac dobrovoľníkov.
Ďakujem úprimne všetkým občanom s podnikateľom, ktorí sa podieľali na realizácii Mikuláša: p. Bačová, p. Fabiánová, p. Newpaverová, Sonka a Ninka, p. Topolčányiová, p. Bolech, p. Bozó, p. Bujný, p. Capák, p. Fero, p. Janega, p. Ježík, p. Ježík – čert, p. Lobotka, p. Minárik, p. Mišík,p. Šebáň, p. Šulek. ĎAKUJEM, že ste podporili milé podujatie.

Ďakujem občanom zo združenia ZOCHPH, ktorí brigádnicky maľovali v budove OcU.
Hľadá sa stratený mobil, poctivý nálezca dostane odmenu, ak mobil donesie na obecný úrad. Ďakujeme.
Našiel sa obal na fľašku a dojčenecká fľaška, záujemca nech sa dostaví na OcÚ.
Našiel sa mobil, záujemca nech sa prihlási na OCÚ u starostky.
Vážený občania, farské oznamy uverejňujeme na našej obecnej stránke: http://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/farnost-velke-bierovce/
Vážený spoluobčania, pokiaľ toho máte doma viac, nech sa páči použite kontajner na nadrozmerný odpad, ktorý je umiestnený za obecným úradom. Ďakujem.
Vážený spoluobčania, zdvorilo Vás žiadam o porozumenie. Nakoľko dve pracovníčky OcÚ sú práceneschopné, môže sa stať, že úrad bude zamknutý. Kontaktujte ma na MT 0911 362 680. Ďakujem.
Občania, ktorí majú na predaj pozemky, si svoje ponuky a kontakt môžu nahlásiť na obecnom úrade, nakoľko sa na úrad chodia pýtať záujemcovia.
Vážení občania, krúžok, ktorý si naše deti tak obľúbili pokračuje. Prvýkrát sme sa stretli už 07. septembra, a bolo to super! Krúžok tvorenie s tetou Aničkou bude VŽDY v pondelok o 17,00 hod. ak by bola zmena, určite o nej budeme informovať v rozhlase a tiež na našej stránke. Tešíme sa na Vás :)
Nový krúžok, ŠACHOVÝ povedie ujo Zaťko, je pre malých i veľkých nadšencov šachu. Krúžok začína vždy v pondelok o 16,00 hod. v malej sále KD. Tešíme sa na vás :)
Ako ste si všetci všimli, práce na oprave ciest, chodníkov po výstavbe kanalizácie boli ukončené. Doposiaľ prebiehajú skúšky kanalizačného diela. To, že ste sa niektorí pripojili spôsobuje veľké problémy pri kontrole a spúšťaní kanalizácie. Nikomu z Vás by sa nechcelo brodiť v ..... . Preto Vás veľmi pekne prosím, ak si aj budujete prípojky, kanalizáciu ešte nepoužívajte. Už o krátky čas nám bude odovzdaná do užívania.

Prípojky si môžete vykopávať a realizovať na vlastné náklady už teraz s tým, že nie je ZATIAĽ možné používať kanalizáciu.
V mesiaci október by mala začať opäť dochádzať pani cvičiteľka na POWER JOGU, o presnom čase začatia Vás budeme informovať obvyklým spôsobom. Tešíme sa na Vás.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na Multifunkčné ihrisko Veľké Bierovce som poslala a dotáciu sme nedostali. Nevadí, ideme ďalej!
Dňa 13. Júla 2015 sa začne oprava ciest v Obci a to od vjazdu do obce p.č. 274 po obecný úrad, od potravín COOP po kostol a od cintorína po p.č. 141. V týchto dňoch preparkujte svoje autá, spomaľte na cestách a buďte opatrní na seba, aj svoje deti. Na opravy sme čakali dlhší čas, preto teraz čo najmenej prekážajme pri ich realizácii. Je potrebné zniesť techniku na cestách, horšiu prejazdnosť niektorých úsekov a tiež prašnosť a hlučnosť. Nechajme pracovníkov, nech nám dokončia kanalizáciu.
Milí občania, festival POHODA je aj o zapchatej ceste, nervozite šoférov a nočnom hluku. Všetci vieme, aké to bude. Prosím Vás, buďte trpezliví a tolerantní :) ďakujem.
Obec Opatovce ponúka do prenájmu 2-izbový byt 55 m2. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Opatovciach a na tel. číslach : 032/6497341, 032/6496317, 0902909435, 0902909436.
LÍSTKY NA POHODU UŽ NIE SÚ NA OCU V PREDAJI!!!
Ďakujem občanom z Klubu seniorov, aj ostatným občanom, ktorí sa podieľali ma upratovaní Domu smútku, na čistení jeho okolia a do rekonštrukčných prác. Ďakujem, že sa aktívne zapájate do chodu obce. Ste pre nás veľkým vzorom. ĎAKUJEM
Ďakujem dobrodincovi, ktorý opravil výtlky na ceste pri vjazde do obce.
Lístky na POHODU opäť v predaji.
Ďakujem dobrodincovi, čo opravil v obci výtlky na ceste. ĎAKUJEM!
Milí občania, podarilo sa zabezpečiť cisternu na kropenie ciest, nakoľko prašnosť, ktorú máme pri výstavbe kanalizácie je veľmi veľká. Avšak, nie na každé miesto a do každej ulice sa cisterna na kropenie dostala, nakoľko parkujete svoje autá tak, že sa cesty stávajú len ťažko prejazdné. Ten istý problém vzniká pri vývoze komunálneho odpadu. Chráňte si svoj majetok a naše spoločné priestory.
Dňa 08. júna začala v našej obci rekonštrukcia chodníkov, ciest a iných dotknutých miest, ktoré po vybudovaní kanalizácie potrebujeme opraviť a dať do pôvodného stavu.

Žiadam Vás, milí občania, aby ste svoje autá parkovali tak, aby bola umožnená manipulácia s materiálom, strojmi a samotný výkon jednotlivých opráv. Poskytnite súčinnosť pri výkone opráv.

Taktiež je potrebná zvýšená opatrnosť pri používaní ciest a chodníkov, opäť sa vytvoria jamy a iné prekážky tak ako je bežné pri realizácii takýchto projektov.

Buďme spolu trpezliví, už to nepotrvá dlho! :)
LÍSTKY NA POHODU UŽ NEMÁME.
POĎAKOVANIE: Ďakujeme naším podnikateľom a občanom p. Lakotová, p. Bozoo, p. Fero, p. Gabriš, p. Janega, p. Janek, p. Kubaloš, p. Mišík, p. Prekop, p. Sivák, p. Šebáň, p. Šulek, p. Švikruha za vecné ceny ku oslave MDD v našej obci.

Ďakujeme p. Bulkovi, p. Ježíkovi a p. Zicháčkovi za veselé pesničky a diskotéku. Ďakujeme chovateľom za výstavu zvieratiek, hasičom a všetkým občanom, ktorí spoluorganizovali MDD pre naše detičky.
Milí občania, na webovú stránku postupne, ako nám čas a agenda dovoľuje, prikladáme tlačivá, ktoré by ste mohli potrebovať. Môžete si ich stiahnuť a vyplniť v pohodlí domova a nemusíte sa prehnať na úrad a tam o ne žiadať. Tiež ku nim prikladáme správne poplatky. Prosím nezabúdajte, že sme úrad ako každý iný a preto si noste občiansky preukaz. Tlačivká nájdete v časti DOKUMENTY, TLAČIVÁ....
Oznamujem Vám, milí spoluobčania, že dňa 19.5.-22.5. sa bude zvážať trávnatá senáž z letiska na bioplynovu stanicu traktormi , ktoré budú prechádzať cez našu obec.

Nejde o zapáchajúci materiál, vodiči sú informovaní o povinnosti prechádzať cez našu obec bezpečne.
Občania, ktorí počas festivalu POHODA2015 chcú dať izby do prenájmu, prosím oznámte to na OÚ, nakoľko dopyty sa nám množia.
Milí spoluobčania, ďakujem každému každej z Vás, čo ste sa podieľali na otave „Stavanie mája“ v našej obci. Deťom za výzdobu mája, chlapom za jeho postavenie a zabezpečenie guláša a veľa iných dôležitých veci, ženám za pomoc a sladké dobroty, ktoré nám upiekli.

Som rada, že sa vieme spojiť a pomáhať si, len tak nezištne, a vytvoriť si spoločne peknú akciu :)
Vážení spoluobčania. Ako ste si iste všimli, začali sme s kosením verejných priestranstiev. Samozrejme, nedá sa to spraviť všetko naraz. V sobotu 02.05.2015 sa bude kosiť areál MŠ, následne v týždni cintorín. Postupne pokosíme a ostriháme dreviny v parku. Pokiaľ nebude odovzdané dielo kanalizácie, nebudeme robiť zásadné úpravy zelene, ale o tú, čo nám ešte ostala sa budeme starať. Žiadam Vás, aby ste si malé trávnaté plochy pred Vašimi pozemkami udržiavali sami, ak tieto ostali zachované. Ďakujem.
Vážení spoluobčania. Dňa 30.04.2015 teda v predvečer 1. Mája budeme v obci stavať máj tradičným spôsobom na tradičnom mieste. Prosím Vás o zvýšenú opatrnosť a zníženú rýchlosť pri prejazde obcou.
V dňoch 13. až 16. apríla v čase od 06,00 do 18,00 hod. bude spoločnosť Bioplyn na dvoch traktoroch s cisternou vyvážať do priestorov letiska odpad, ktorý zapácha. V súčinnosti s obcou Opatovce a letiskom bolo zabezpečené, aby sa tento vyvážal v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny oboch dotknutých obcí.
Občania, ktorí majú problém svoj nadrozmerný komunálny odpad vyviezť do kontajneru, nahláste si ho na OcÚ, obec zabezpečí jeho odvoz.
Vážení spoluobčania. Okresný úrad Trenčín od obce každoročne žiada informácie o vojnových hroboch. S týmto súvisí aj starostlivosť o takéto hroby, samozrejme náklady znáša obec a ročný príspevok je 10,00€.

V minulosti bolo určené, že hrob, kde je uložený nebohý Emil Gatiar, nar. 1912, zosnulý 1930 je vojnovým hrobom.

Doposiaľ nebolo preukázané, že to bol vojak a v akej vojne, kam zaradený, akú mal hodnosť ani nič podobné, čo by naznačovalo, že ide o vojnový hrob.

Pekne Vás prosím, pokiaľ máte od svojich rodičov, prarodičov nejaké info o tomto hrobe, dajte nám na vedieť. O hrob sa obec bude naďalej starať.
V priestoroch bývalej ZŠ sme začali s prípravným prácami na rekonštrukciu budovy aj jej okolia. Budem Vás postupne informovať o jednotlivých aktivitách a prebiehajúcich prácach. Úprimne verím, že sa ako občania zapojíte do rekonštrukčných prác.
Prvým krokom bol výrub stromov a ich postupné odpratávanie. Výrub bolo možné urobiť do konca mesiaca marec, kedy je vegetačný pokoj pre dreviny. Tak isto s ohľadom na veľkosť stromov bolo potrebné počkať na počasie bez vetra a dažďa. Všetky stromy budú nahradené výsadbou nových stromov v obci aj v priestoroch bývalej ZŠ. V škole budeme stromy vysádzať až keď skončia všetky rekonštrukčné stavebné práce. V obci budeme vysádzať po ukončení prác na kanalizácii.
Na obecnom cintoríne na základe žiadosti občanov boli obpílené oba ihličnaté stromy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zároveň aby sa popod ne dalo chodiť pohodlne a bezpečne. Postupne sú odstraňované aj exkrementy, ktoré tam nechávajú hniezdiace sovy. Tieto by mali v najbližších dňoch opustiť hniezdisko a vrátia sa až za rok opäť na jar.
V obecnej knižnici je k dispozícii počítač s pripojením a internet.
Dnes, 26. februára 2015 obec splatila svoj dlhoročný dlh za Čističku odpadových vôd, na ktorú sa po jej rekonštrukcii v dohľadnom čase napojíme s kanalizáciou. Obec sa dlhu zbavila z vlastných zdrojov, kumulovaných počas predchádzajúcich rokov, PEZODPLATNE, teda žiadne pokuty a postihy za predčasné splatenie. Obec ušetrí na úrokoch a zároveň si zlepší rating.