Farnosť Veľké Bierovce

Správca farnosti: Mgr. Viliam Chrastina

Farský úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 23
913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 37914332
Telefón: 0903 792 986

Oznamy

Liturgický kalendár:

 • Zoslanie Ducha svätého

Čas sv. omší: (21. -27. mája 2018)

Po

V. Bierovce

18.30

+Ján Zaťko

T. Stankovce

-

Ut

V. Bierovce

-

T. Stankovce

18.30

St

V. Bierovce

7.00

Za farníkov

T. Stankovce

-

Št

V. Bierovce

-

T. Stankovce

7.00

Pia

V. Bierovce

18.30

+Jozef a Anna Mikláš

T. Stankovce

-

So

V. Bierovce

-

T. Stankovce

7.30

Ne

V. Bierovce

8.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

T. Stankovce

9.30

Ďalšie oznamy:

 • Budúcu nedeľu budú v Tr. Stankovciach hody. Je možné získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Boris Husár, syn Miroslava a Aleny rod. Kolinková a Michaela Žuffová, dcéra Petra a Janette rod. Kurtišová, obaja bývajúci v Tr. Stankovciach.
 • Peter Ďubašík, syn +Františka a Aliny, rod. Bednarczyk a Mgr. Monika Serišová, dcéra Štefana a Anny, rod. Betáková, obaja bývajúci v Tr. Stankovciach.
 • Kto by vedel o nejakej cirk.-právnej prekážke, pre ktorú nemôžu prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
 • V sobotu uzatvoria sviatosť manželstva v Tr. Stankovciach o 15.00 Boris Husár a Michaela Žuffová a o 15.30 Peter Ďubašík a Mgr. Monika Serišová.
 • Milodary na kostol: 100€
 • Ďakujem všetkým, ktorí sa uplynulý týždeň starali o čistotu a výzdobu kostola,
  ďakujem tým, ktorí sa starajú o kvety a o poriadok v areáli kostola.
 • Upratovanie:
  Opatovce 120-140
  Tr. Stankovce: Rozvadze 3. skupina