Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
16. 01. 2018 Farnosť Veľké Bierovce a Obec Veľké Bierovce poriada pre deti karneval. Dňa 27. januára od 15,00 hod. vo veľkej sále KD.
30. 11. 2017 Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.
24. 11. 2017 Oznamujeme všetkým, ktorí plánovali navštíviť predstavenie “Pljuščenko Pán ľadu”, ktoré sa malo konať v nedeľu 26. 11. 2017 o 17:00 hod. na Zimnom štadióne P. Demitru v Trenčíne, že organizátor ho z technických príčin presunul na koniec februára 2018. Zakúpené lístky zostávajú v platnosti aj na nový termín prestavenia.
13. 11. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
24. 10. 2017 Vážení občania, na budove obecného úradu bude prebiehať plánovaná oprava fasády. V záujme Vašej bezpečnosti Vaše podania doručte poštou, alebo sa na nás obracajte telefonicky: 0911 362 680. Veríme, že toto bude naozaj posledný veľký zásah do budovy a posledné obmedzenie prevádzky úradu. Rešpektujte prosím pokyny stavebnej firmy a pracovníčok úradu, v záujme dodržania všetkých bezpečnostných predpisov.
26. 09. 2017 Nová sekcia na webe - Odpadové hospodárstvo
zobraziť viac

Posledné galérie

Mikuláš

Mikuláš

Dňa 03.12.2017 sa konala predvianočná besiedka v sále Kultúrneho domu. Adventné popoludnie nám spríjemnili...

zobraziť galériu

Posedenie so seniormi, jubilantami

Posedenie so seniormi, jubilantami

V rovnaký deň, ako vítanie detí, teda tiež začiatkom októbra, starostka obce pozvala seniorov, jubilujúcich občanov našej obce, na posedenie.

zobraziť galériu

Vítanie detí

Vítanie detí

Už tradične začiatkom októbra vítame našich miniobčiankov v našej obci. Je to milá slávnosť, kedy rodičia prinesú svoje detičky...

zobraziť galériu

Noc v knižnici

Noc v knižnici

Založili sme peknú tradíciu, noc v knižnici, s cieľom podporiť záujem detí o knihy, o čítanie, o zlepšenie ich vzťahu k literatúre a ku knižkám.

zobraziť galériu