Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
15. 07. 2019 Ryba párty
10. 07. 2019

Obec Veľké Bierovce vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku parcely EKN č. 322 v k.ú. Veľké Bierovce.

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať: osobne v sídle obecného úradu obce Veľké Bierovce na adrese 913 11 Veľké Bierovce 24, alebo na internetovej stránke: www.velkebierovce.sk, e-mailom zaslaním žiadosti na adresu: info@velkebierovce.sk.

Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť osobne, e-mailom alebo na tel. č. 032/ 64 96 330.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 08.08.2019 o 12:00 hod.

starostka obce, Ing. Silvia Masárová

16. 05. 2019 Stavanie mája
28. 12. 2018 Otváracie hodiny zberného miesta Veľké Bierovce
29. 10. 2018 Zmena šachového krúžku začiatok o 16:00.
19. 09. 2018
13. 08. 2018 Aktualizované Odpadové hospodárstvo
26. 02. 2018 Upozornenie na zmenu úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach.
Štvrtok je nestránkový deň, na vybavovanie využite ostatné dni v týždni podľa úradných hodín.
zobraziť viac

Posledné galérie

Vítanie detí

Vítanie detí

Aj tento rok sme vítali našich malých občanov. Kto by odolal malým smejkom. Starostka sa prihovorila rodičom, starým rodičom, ktorý sa zúčastnili slávnosti.

zobraziť galériu

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi

Tento rok už tradične, v prvý októbrový štvrtok sme sa stretli s našimi jubilujúcimi seniormi.

zobraziť galériu