Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
15. 03. 2018 Aktualizované oznamy MATERSKEJ ŠKOLY
13. 03. 2018 Aktualizované Odpadové hospodárstvo
26. 02. 2018 Upozornenie na zmenu úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach.
Štvrtok je nestránkový deň, na vybavovanie využite ostatné dni v týždni podľa úradných hodín.
15. 02. 2018 Ticketportal oznamuje, že z organizačných dôvodov je podujatie JEVGENIJ PLJUŠČENKO - PÁN ĽADU 2018 zrušené aj v Trenčíne.
07. 02. 2018

MUDr. Dráb oznamuje, že od 1.2.2018 je otvorená v Trenčianskych Stankovciach ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Ordinačné hodiny:

Pondelok 7,30 - 12,00

Utorok 13,00 - 15,30

Streda 13,00 - 15,30

Štvrtok 7,30 - 12,00

Piatok 13,00 - 15,30

Telefón: 0940 636 345

05. 02. 2018 Aktualizované oznamy Klubu seniorov
30. 11. 2017 Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.
zobraziť viac

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
21. 03. 2018 ZÁMER - Prenajať majetok Obce Veľké Bierovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19. 03. 2018 Obchodná verejná súťaž o návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Veľké Bierovce, nachádzajúce sa v časti OHRADY, v obci Veľké Bierovce, okres Trenčín,

PRÍLOHA – podmienky súťaže,

PRÍLOHA – kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
19. 03. 2018 R-PROJEKT INVEST informuje, že od dnes t.j. 19.3.2018 sa budú realizovať geodetické práce v rámci prípravy stavby rýchlostnej cesty R2. Geodetické práce potrvajú cca týždeň, t.j. do piatku 23.3.2018. Termín môže ovplyvniť počasie. Geodeti sa budú pohybovať v priestore budúcej križovatky „Chocholná“ a medzi Váhom a Biskupským kanálom, v k.ú. Chocholná-Velčice, Opatovce, Veľké Bierovce. Jedná sa o zameranie terénu, po skončení prác neostanú ponechané povrchové znaky (kolíky) v území.
12. 02. 2018 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Chocholná- Velčice“, ktorého obstarávateľom je obec Chocholná - Velčice. Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Veľké Bierovce.
zobraziť viac

Posledné galérie

Mikuláš

Mikuláš

Dňa 03.12.2017 sa konala predvianočná besiedka v sále Kultúrneho domu. Adventné popoludnie nám spríjemnili...

zobraziť galériu

Posedenie so seniormi, jubilantami

Posedenie so seniormi, jubilantami

V rovnaký deň, ako vítanie detí, teda tiež začiatkom októbra, starostka obce pozvala seniorov, jubilujúcich občanov našej obce, na posedenie.

zobraziť galériu

Vítanie detí

Vítanie detí

Už tradične začiatkom októbra vítame našich miniobčiankov v našej obci. Je to milá slávnosť, kedy rodičia prinesú svoje detičky...

zobraziť galériu

Noc v knižnici

Noc v knižnici

Založili sme peknú tradíciu, noc v knižnici, s cieľom podporiť záujem detí o knihy, o čítanie, o zlepšenie ich vzťahu k literatúre a ku knižkám.

zobraziť galériu