Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
22. 06. 2016

Prenájom priestorov
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Veľké Bierovce formou priameho nájmu.

Obec Veľké Bierovce v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu :

Priestory na účely podnikateľských činnosti – Pohostinstvo v budove Kultúrneho domu obce súpisné č. 21 na prízemí.

  • Reštauračná miestnosť o výmere 58 m2
  • Sklad o výmere 6 m2
  • Vonkajšia terasa o výmere 38,2 m2
  • Murované WC o výmere 15 m2

Doba nájmu: neurčítá

13. 06. 2016 Pani MUDr. Bunčáková oznamuje, že bude čerpať riadnu dovolenku a to nasledovne:
v dňoch 15. - 24.6.2016 RD
27.6.2016 ordinuje
28.-30.6.2016 RD
1.7.2016 ordinuje
4.-7.7.2016 RD
Zastupuje pani MUDr. Mikušová.
09. 06. 2016 Vážení občania, odklad na pripojenie na kanalizáciu vybavíte aj na obecnom úrade. Termín odkladu vypršal 31.05.2016. Ak ste prípojku zrealizovali, je potrebné odoslať zmluvu na TVK alebo na obecný úrad.
07. 06. 2016 Aktualizovaná ponuka práce
24. 05. 2016 Lístky na festival POHODA sú predané. Prajeme Vám príjemnú zábavu.
24. 05. 2016 Milé deti, Tvorenie s tetou Aničkou a Šachový krúžok prerušujú svoju činnosť a koncom letných prázdnin sa pravdepodobne budete opäť stretať. Sledujte vývesky a oznamy. Tešíme sa na vás :)
23. 05. 2016

Vážení rodičia!

Prevádzka materskej školy so súhlasom zriaďovateľa bude v čase letných prázdnin nasledovná:

01.07.2016 – 22.07.2016 MŠ otvorená

25.07.2016 – 25.08.2016 prevádzka MŠ prerušená, z dôvodu čerpania dovolenky, čistenia a dezinfekcie prostredia.

MŠ bude opäť v prevádzke od 05.09.2016.

23. 05. 2016 Starostka informuje
zobraziť viac