Vitajte na stránkach obce veľké bierovce

Veľké Bierovce - Úvod

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. V roku 2005 žilo v obci 614 obyvateľov, z toho 307 žien.

Obec je známa bohatými kultúrnymi aktivitami, ktoré organizuje v priebehu celého roka. Ojedinelý bol najmä detský karneval na ľade, konajúci sa pravidelne v januári a slávenie Božieho tela. Veľké Bierovce disponujú viacerými verejnými priestormi, slúžiacimi na spoločenské vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce. Pre športovú rekreáciu slúži futbalové ihrisko. Ľudia s obľubou využívajú tiež kultúrny dom a obecnú knižnicu.

Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
20. 03. 2019

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o začatí konania a zaslaný zámer pre navrhovateľa DNV ENERGO, a.s. Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, k navrhovanej činnosti  „ Inžinierske siete DNV “

Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť na Obecnom úrade Veľké Bierovce po dobu 21 dní.
Podávať pripomienky môžete na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,  do 21 dní od zverejnenia.

VYVESENÉ : 20.03.2019

19. 03. 2019 Výsledkov volieb prezidenta Slovenskej Republiky
11. 02. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
06. 02. 2019 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
28. 01. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14. 01. 2019 Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča
zobraziť viac

Posledné galérie

Vítanie detí

Vítanie detí

Aj tento rok sme vítali našich malých občanov. Kto by odolal malým smejkom. Starostka sa prihovorila rodičom, starým rodičom, ktorý sa zúčastnili slávnosti.

zobraziť galériu

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi

Tento rok už tradične, v prvý októbrový štvrtok sme sa stretli s našimi jubilujúcimi seniormi.

zobraziť galériu