Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
21. 09. 2017 Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Viac informácií...
Ešte viac informácií...
19. 09. 2017 Vážení občania, vo štvrtok, t.j. 21.09.2017 zatvoríme úrad z bezpečnostných dôvodov, nakoľko sa budú na budove OCU realizovať búracie práce za účelom spevnenia stropu v zasadačke. Opäť úrad otvoríme pravdepodobne v pondelok 25.09.2017, aj keď práce budú pokračovať, nemali by obmedziť prevádzku úradu. Po dobu, kedy bude úrad zatvorený nás kontaktujte telefonicky. Za porozumenie ďakujeme.
18. 09. 2017 Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciac

Viac informácií...
18. 09. 2017 Hľadáme fenku
14. 09. 2017 Starostka informuje
13. 09. 2017 Výkonný výbor Klubu seniorov vo Veľkých Bierovciach oznamuje členom klubu a občanom Veľkých Bieroviec a Opatoviec, že kúpanie v termálnych kúpeľoch Malé Bielice sa uskutoční 20.9.2017 (streda)...
12. 09. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
24. 08. 2017 Dňa 23. augusta 2017 o 14:00 hod. vyhlásil minister vnútra v zastúpení druhý stupeň – zvýšený stupeň teroristického ohrozenia.
24. 08. 2017 Vážení občania, vzhľadom na to, že po posledných búrkach nefunguje v niektorých častiach obce rozhlas, sledujte prosím oznamy na výveskách a webovej stránke. Poruchu sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť. Pripravujeme pre Vás bezplatné zasielanie sms OZNAMOV. V prípade záujmu o túto službu nahláste svoje číslo na úrade osobne, alebo formou návratky.
08. 08. 2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že  budu vyhlasene dalsie 3 kola projektu "Zelená domácnostiam". O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl. Najbližšie - 14. kolo - projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude v súlade so zverejnenými osobitnými podmienkami otvorené 8. augusta 2017 o 15.hod. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu vyhlásené 19. septembra  a  17.októbra.

Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov €. Bližšie informácie poskytne Ing. Katarína Vavríková, Informačno-poradenské centrum (IPC), Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, mail : katarina.vavrikova@tsk.sk, tel. č. : 032/6555 732

04. 07. 2017 Kalendár zberu odpadu na II polrok 2017
27. 06. 2017 Žiadame občanov, aby nevstupovali do objektu bývalej základnej školy. Zároveň žiadame, aby prestali vyvážať dreviny a iný odpad do tohto objektu.
16. 06. 2017 Vážený občan, od 16. júna budeme obedy dovážať priamo do Vašej domácnosti a zároveň brať prázdne obedáre, až do odvolania z dôvodu rekonštrukcie OCU.
11. 04. 2017 Oznámenie o možnosti poskytovania základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou pre týrané ženy a ich deti
22. 02. 2017 Tlačivo "2% pre TJ Veľké Bierovce / Opatovce"
21. 02. 2017 Tlačivo "2% pre Klub Seniorov" nájdete tu...
10. 01. 2017 Milé detičky, tí, čo ste si obľúbili krúžok Tvorenie, každý pondelok o 16,00 hod. príďte, od 16.1. opäť tvoríme v malej sále KD. Šachový krúžok pokračuje o 17,00 hod., tešíme sa na Vás.
05. 01. 2017 Vážení občania, VÝMENU NÁDOB NA KO plechovú za plastovú začneme 09. januára, nie je potrebné nádobu priniesť na úrad, ale podpísať jej prevzatie a výmenu vykoná pracovník OCU.
22. 11. 2016 SLOVMAS a.s. - Propagačné a vzdelávacie aktivity...
16. 11. 2016 Kúpele v regióne - zľavy aj pre občanov našej obce (1.12. - 23.12.2016 a 2.1. - 28.2.2017)
24. 10. 2016 Smetné nádoby na komunálny odpad vo Vašich domácnostiach musia byť označené NÁLEPKOU. Túto Vám pridelia zamestnankyne OCU v pracovnej dobe. Po 10.11.2016 Vám bez nálepky nebude vyvezená nádoba.
24. 09. 2016 Obec Veľké Bierovce Vás pozýva na cvičenie JOGY. Každý štvrtok o 18,00 hod. v KD. Tešíme sa na Vás!
22. 09. 2016

Obec Veľké Bierovce v spolupráci s p. Zaťkom Vás pozýva na ŠACHOVÝ KRÚŽOK.
Kedy: každý pondelok od 17,00 hod.
Kde: v malej sále KD

Krúžok je určený pre deti školského veku.

TEŠÍME SA NA VÁS!

08. 09. 2016 Separovanie odpadu - termíny vývozov a ďalšie informácie
07. 09. 2016 Majiteľ Ondrejička Milan bytom Adamovské Kochanovce 137 hľadá strateného psíka menom Eror. Jedná sa o plemeno labrador a je čisto čiernej farby, pod krkom má bielu lysinku. Tel. kontakt 0907 317 449
27. 07. 2016

Výskyt páchania trestného činu krádeže na základe vymyslenej legendy

Pracovníčka poisťovne pod zámienkou preplatku vošla dňa 26.07.2016 v obci Svinná do domu, kde dôchodcovi oznámila, že má preplatok, avšak musí mu vydať, nakoľko má len veľkú celú bankovku. Týmto docielila páchateľka to, že vedela, kde má dôchodca uschované peniaze. Následne poškodeného poprosila, aby išli skontrolovať teplú vodu, pričom využila jeho nepozornosť a z obývacej miestnosti mu odcudzila vyššiu sumu a následne odišla na neznáme miesto.

Preto by sme poprosili, aby občania boli obozretnejší, nepúšťali cudzie osoby do svojich domov, bytov a už vôbec pred cudzími osobami vyťahovali svoje úspory. O toto ide práve páchateľom, aby čo najrýchlejšie a najľahšie zistili, kde má obeť uložené nasporené peniaze. Potom už je to pre nich jednoduché, vymyslia si, že musia niečo skontrolovať, alebo, že sú smädný a pod., len aby mali príležitosť vziať hotovosť, ktorú im obeť ukázala.

V prípade, ak by sa stal obdobný prípad, ( výskyt osoby, ktorá nesie preplatok z poisťovne, občan obdrží od falošného vnuka-vnučky žiadosť o pôžičku peňazí ), nech ihneď kontaktujú linku 158 a tiež nech si svoje okolie riadne všímajú ( či osobu niekto nečaká, či nemohla prísť na nejakom vozidle, ktoré je odstavené napr. na vedľajšej ulici, typ a EČ vozidla a pod. ). Poprípade by mohli kontaktovať aj starostu, aby sa na situáciu mohol prísť pozrieť.

Väčšinou osoby páchajúce danú trestnú činnosť majú EČ vozidla Lučenec a okolie. Včerajší prípad, však nemala byť rómka, ale žena vo veku 22-25 rokov silnejšej postavy, v letných svetlých šatách, ktorá mala byť vysoká cca. 165 cm, blond vlasy, kratšie zastrihnuté po uši, hovorila poslovensky.

Tiež sa vyskytujú trestné činy, kde páchatelia taktiež pod vymyslenou legendou najprv telefonicky nakontaktujú staršiu osobu, ktorá následne prezradí meno svojho vnuka ( vnučky ) a potom páchateľ dohodne stretnutie za účelom vylákania pôžičky, pričom túto hotovosť už nevyzdvihne vnuk ( vnučka ) ale iná osoba ( páchateľ, spolupáchateľ a pod. ).

26. 07. 2016 Prosíme občanov, aby prestali používať KOMPOSTOVÚ JAMU, nakoľko vlastníci žiadajú obec o jej vypratanie. Odporúčame občanom, aby kompostovali vo vlastných kompostoch. Obec 2x ročne, na jar a na jeseň, zabezpečí zber orezového dreva zo záhrad.
15. 07. 2016

Obec Veľké Bieroce, na základe oznámenia TVK, a.s. Trenčín o poklese výdatnosti vodného zdroja Selec, nariaďuje v zmysle VZN č. 1/2014 čl.3, bod 2, písm. a), dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie pitnou vodou, to znamená nepoužívať pitnú vodu na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov, umývanie áut. Nariadenie je platné do odvolania.

04. 07. 2016 Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami
08. 05. 2015 Predstavujeme Miestnu akčnú skupinu Inovec
09. 04. 2015 Obecný úrad ponúka do prenájmu priestory Kultúrneho domu
01. 04. 2015 Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18. 03. 2015 Okresné riadoteľstvo hasičského a záchranného zboru v TN: Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2015
04. 02. 2015

Zákaz verejného pobiehania psov v obci:

OcÚ vo Veľkých Bierovciach na základe sťažností viacerých občanov obce vyzýva a upozorňuje všetkých majiteľov psov na VOĽNÉ POBEHOVANIE A TÚLANIE sa psov po obci. Každý majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemal voľný prístup na verejných priestranstvách obci. Každé takéto konanie je považované za porušenie verejného poriadku v obci, za ktoré bude voči majiteľovi psa viesť priestupkové konanie.

05. 11. 2014 TVK - Oznam pre odberateľov vody a producentov odpadových vôd
03. 11. 2014 Západoslovenská distribučná - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov
23. 06. 2014 Opatrovateľská služba
16. 01. 2014 LOTN - Neoprávnený vstup do vyhradeného priestoru letiska
29. 10. 2013 Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu,

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie
30. 05. 2013

Prevádzkovanie pohrebných služieb

Obec Trenčianske Stankovce
Pondelok - Piatok: 6,00 h. - 22,00 h.
Sobota - Nedeľa - Sviatok: 6,00, h. - 22,00 h.
Pohrebné služby si môžete objednať telefonicky na čísle 0918181597

Pošta Trenčianske Stankovce
Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok - Utorok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Streda: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 17,00 h.
Štvrtok - Piatok: 7,30 h. - 12,00 h., 12,30 h. - 15,30 h.
Sobota - Nedeľa: zatvorené

29. 02. 2012 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín - Nahlasovanie ambulantného predaja