Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
10. 07. 2019

Obec Veľké Bierovce vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku parcely EKN č. 322 v k.ú. Veľké Bierovce.

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať: osobne v sídle obecného úradu obce Veľké Bierovce na adrese 913 11 Veľké Bierovce 24, alebo na internetovej stránke: www.velkebierovce.sk, e-mailom zaslaním žiadosti na adresu: info@velkebierovce.sk.

Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť osobne, e-mailom alebo na tel. č. 032/ 64 96 330.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 08.08.2019 o 12:00 hod.

starostka obce, Ing. Silvia Masárová

16. 05. 2019 Stavanie mája
28. 12. 2018 Otváracie hodiny zberného miesta Veľké Bierovce
29. 10. 2018 Zmena šachového krúžku začiatok o 16:00.
19. 09. 2018
13. 08. 2018 Aktualizované Odpadové hospodárstvo
26. 02. 2018 Upozornenie na zmenu úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach.
Štvrtok je nestránkový deň, na vybavovanie využite ostatné dni v týždni podľa úradných hodín.