Oznamy a aktuality

Dátum Oznámenie
17. 11. 2017 Luna n.o. - Kampaň na podporu rodovej rovnosti...
13. 11. 2017 Aktualizovaná ponuka práce
07. 11. 2017 Zber nebezpečného odpadu bude v našej obci dňa 25.11.2017 od 8,00 do 10,00 hod. na spevnenej ploche. Zbiera sa – farby, laky, oleje, batérie, elektrospotrebiče. Ďalší takýto zber plánujeme v 1.polroku 2018.
24. 10. 2017

TVK, a.s. oznamuje občanom,

že zajtra, 25.10.2017 nebude pitná voda
od s.č. 99 smer Opatovce v čase od 8,00 do 15,00 hod.

Pitná voda bude zabezpečená cisternou.

24. 10. 2017 Vážení občania, na budove obecného úradu bude prebiehať plánovaná oprava fasády. V záujme Vašej bezpečnosti Vaše podania doručte poštou, alebo sa na nás obracajte telefonicky: 0911 362 680. Veríme, že toto bude naozaj posledný veľký zásah do budovy a posledné obmedzenie prevádzky úradu. Rešpektujte prosím pokyny stavebnej firmy a pracovníčok úradu, v záujme dodržania všetkých bezpečnostných predpisov.
16. 10. 2017 Vážení občania, prednáška na tému bezpečnosť na ceste, ochrana pred podomovými podvodníkmi v súčinnosti s policajným zborom SR bude dňa 22.11.2017 o 13,00 hod vo veľkej sále KD. Následne sa bude konať prednáška venovaná odpadom a separovaniu. Všetci ste pozvaní.
26. 09. 2017 Nová sekcia na webe - Odpadové hospodárstvo