Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
20. 03. 2019

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o začatí konania a zaslaný zámer pre navrhovateľa DNV ENERGO, a.s. Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, k navrhovanej činnosti  „ Inžinierske siete DNV “

Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť na Obecnom úrade Veľké Bierovce po dobu 21 dní.
Podávať pripomienky môžete na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,  do 21 dní od zverejnenia.

VYVESENÉ : 20.03.2019

19. 03. 2019 Výsledkov volieb prezidenta Slovenskej Republiky
11. 02. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
06. 02. 2019 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
28. 01. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
14. 01. 2019 Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča