Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
11. 11. 2019 Západoslovenská distribučná - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov...
11. 11. 2019 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
11. 11. 2019 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
30. 10. 2019 Verejná vyhláška - rozhodnutie: Inžinierske siete DNV - Trenčianske Stankovce
30. 10. 2019 Kolaudačné rozhodnutie Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice (zmena). Stavebné objekty: SO 304 Predĺženie VTL plynovodu, SO 305 Regulačná stanica VTL plynu, SO 306 Rozvod a prípojky STL plynu
21. 10. 2019 Oznámenie emailovej adresy na doručenie Žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
21. 10. 2019 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
18. 10. 2019 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce“

Oznámenie o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce“
10. 10. 2019 Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - Cesta I/9, Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania - Cesta I/9