Denný poriadok

6.30 hod
 • otváranie materskej školy
 • čas sústreďovania, schádzania sa
 • hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky
 • ranný kruh - rozhovory, diskusie atď.
 • hygienické návyky
8.30 hod
 • desiata (stolovanie)
 • čas realizácie vzdelávacích aktivít
 • zdravotné cvičenie (pohybové a relaxačné cvičenia)
 • pobyt vonku
 • hygienické návyky
11.30 hod
 • obed
 • hygienické návyky
 • odpočinok
 • pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
 • hygienické návyky
14.30 hod
 • olovrant
 • vzdelávacie aktivity
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • hygienické návyky – priebežne počas dňa
 • čas rozchádzania sa, odchodu detí
16.00 hod
 • koniec prevádzky materskej školy