Zápisnice zo zasadnutí OcZ

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Zápisnice za rok 2018

Zápisnice za rok 2017

Zápisnice za rok 2016

Zápisnice za rok 2015

Zápisnice za rok 2014

Zápisnice za rok 2013