Šachový krúžok

Šachový turnaj vo Veľkých Bierovciach z 11. 03. 2017

Dňa 11.03.2017 sa naši mladí šachisti pod vedením p. V. Zaťka stretli na turnaji. Všetci si zmerali sily, odohrali skvelé zápasy a toto sú výsledky:
1. Miesto Helena Janíková